- Unødvendig å gi dispensasjon til miljøfarlige tremaster

- Unødvendig å gi dispensasjon til miljøfarlige tremaster

I Norge finner vi mengder med miljøfarlige tremaster impregnert med kreosot. Siden mai 2013 må bransjen ha søkt om dispensasjon, og i 2018 blir de helt forbudt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er helt unødvendig å gi dispensasjon. Det finnes miljøvennlige alternativer.

Det sier Reidar Andersen, daglig leder i OPS Composite Solutions til magasinet Samferdsel & Infrastruktur. Selskapet har lang erfaring med leveranser av komposittprodukter til olje- og teknologibransjen.

Nå satser de også stort på fremtidens energimaster, og er dermed eneste norske produsent av et miljøvennlige alternativt til de tradisjonelle kreosotimpregnerte tremastene; master laget av komposittmateriale.

Norske kraftlinjer er består i all hovedsak av tremaster impregnert med kreosot. Denne typen master krever mye vedlikehold, og fordi impregneringsmaterialet som brukes både er miljøfarlig og kreftfremkallende, foreslår EU et totalforbud fra og med 2018.

[img id="1"]

Fra og med mai 2013 har aktører som fortsatt ønsker å bruke kreosotprodukter til treimpregnering måttet søke nasjonal godkjenning. Dispensasjon skal kun gis dersom søkeren kan dokumentere at det ikke finnes alternativer som det er teknisk eller økonomisk mulig å bruke som erstatning.

– Derfor synes vi det er viktig at det kommer frem at det nå finnes alternativer der ute. Det er derfor helt unødvendig å gi dispensasjon, slik at bransjen fortsetter med å sette opp de miljøfarlige mastene, sier Andersen.

Mer brukervennlige

Markedet bør derfor være klar til å ta imot de nye produktene. Selv om kostnadene på kompositt er dyrere enn tre, så kommer materialet med så mange fordeler at kostnadsbildet totalt sett blir mer enn akseptabelt.

– Komposittmastene er stivere og dermed kan det være lenger avstand mellom hver mast. De kan også være høyere enn dagens master, og dermed finnes det besparelser både i form av mindre bruk av areal og skogrydding, forklarer Knut Mjåland, business development manager i OPS.

Så selv om materialet i utgangspunktet er dyrere enn de tradisjonelle tremastene, er det altså andre kostnadsbesparende faktorer som gjør at det ikke bare bør være forbudet som gjør at man skal velge nye og mer miljøvennlige alternativer.

– En annen fordelen med kompositt er at det er et veldig anvendelig materiale. Det er vedlikeholdsfritt og har en levetid på mellom 80 og 100 år. I snitt bytter man en tremast cirka hvert 50 år. Så snakker man om et lengre livsløp, blir tremastene likevel ikke så billige, sier Andersen.

Tremastene har også det problemet at de kan bli angrepet av hakkespetter hvilket gjør at treverket råtner innenifra. Det krever utskiftning og ytterligere vedlikehold.

[img id="2"]

- Så du må også ha med driftskostnadene i regnestykket, men det er ikke så mange som snakker om de. Og for å si det slik; hakkespetten liker ikke kompositt, fortsetter han.

Billigere installasjon

I tillegg viser de to til at komposittmastene også bidrar til besparelser ved innstalleringen

– Du kan fly inn flere sett med komposittstolper og installere flere med en gang. Langt rimeligere og enklere enn å fly inn enn en og en tremast. Materialet er mye lettere, og dermed er det mindre behov for helikopter som da både bidrar til mindre forurensing og lavere kostnader til transport. Og er det et tre som ramler ned på en komposittmast, vil den reise seg igjen når du sager vekk treet. Det vil ikke en tremast gjøre. Den knekker, oppsummerer Mjåland.

Informasjonen må ut

Så hvorfor velger energibransjen å fortsette å søke dispensasjon for å sette opp de gamle tremastene? Mangel på informasjon om nye alternativer og en konservativ bransje kan være noen årsaker. Men hvorfor det fortsatt gis dispensasjoner, vet de to representantene fra OPS lite om.

– Forbudet har vært der lenge, og man burde på en måte tatt dette inn over seg i hvert fall. Men vi vet for lite om prosessene som skjer rundt omkring i kommunene, sier Andersen.

Med strengere regler, og også EUs mål om å forby de miljøfarlige mastene, så forventes det likevel at interessen for de nye mastene vil øke i tiden som kommer.

– Heldigvis kommer det flere og flere som vil prøve det ut. Vi får stadig flere forespørsler. Det er tydelig at mange av kommunene og netteierne tar dette alvorlig. Det merker vi en tydelig forbedring på, avslutter Andersen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen