Unike grunnboringer i Moss

Unike grunnboringer i Moss

På oppdrag fra Bane NOR utfører COWI med sin danske underleverandør GEO i disse dager grunnundersøkelser i sentrum av Moss. Metoden som brukes er ny i Norge og setter en ny standard for grunnboringer her i landet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På Statoil-stasjonen i Wulfbergs gate er en 11 meter høy borerigg i arbeid. Undersøkelsene som gjøres her er en del av forberedelsene til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, som skal legges i tunnel under sentrum av Moss.

Både fjell og løsmasser

Daglig borer riggen 40 meter ned i grunnen. I motsetning til vanlige boringer som i all hovedsak kun får opp hardt berg, er målet at denne metoden også skal få opp alt av løsmasser i tillegg. Med det vil prosjektet få et langt mer realistisk bilde av hva som befinner seg i grunnen og hvor.

En av de største forskjellene fra vanlig kjerneboring er størrelsen på borkronen, som er på hele 150 mm i diameter og gir en kjernediameter på rundt 100 mm på massene som hentes ut. Til sammenligning benyttes det borekroner opp til 60 mm som standard i Norge.

Den store diameteren eliminerer i større grad problemer med kjernetap, det vil si at prøvene vaskes ut, og gir mer komplette prøver. Et annet unikt aspekt ved disse boringene, er at det utføres skråskjæringer på ca. 70 grader.

Verdifullt grunnlag

Prosjektet er allerede godt kjent med grunnforholdene langs den nye traseen. Gjennom boringene som nå pågår detaljeres kunnskapen ytterligere, og man får et bedre grunnlag for å kostnadsberegne tunnelen.

[img id="1"]

Om massene som hentes opp viser seg å være sammenhengende fjell, vil arbeidet videre bli annerledes enn om det kun kommer opp småstein og løsmasser.

– Resultatene fra undersøkelsene blir helt avgjørende for hvilke metoder som må benyttes for tunneldrivingen i dette området, sier byggleder Bjørn Mindrebøe i Bane NOR.

Utfordringer

Den planlagte traseen gjennom Moss sentrum går gjennom områder med krevende og varierende grunnforhold, og tunnelen skal bygges i et urbant område med mye infrastruktur i bakken. I området rundt bensinstasjonen er fjelloverdekningen, avstanden fra tunneltak til bergoverflaten, kritisk lav. I tillegg er kvaliteten på bergmassene dårlig.

På dette stedet er bensinpumper, tanker, ledninger og rør gravd ned i bakken, og her må entreprenøren ta høyde for utfordringene som kommer:

– Vi venter at det under sprengningsarbeidet med tunnelen vil rase ut løsmasser, og dette må vi ta hensyn til under planleggingen, forklarer Mindrebøe.

– Grunnen må stabiliseres enten ved å bruke fryseteknikk eller ved en kalkstabilisering av bakken kombinert med såkalt rørparaply.

Tross krevende grunnforhold er ikke Mindrebøe bekymret:

– Dette er komplisert, men vi har bygget ny jernbane på steder med vanskeligere grunnforhold enn her i Moss, sier byggelederen.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen