Unike grunnboringer i Moss

Unike grunnboringer i Moss

På oppdrag fra Bane NOR utfører COWI med sin danske underleverandør GEO i disse dager grunnundersøkelser i sentrum av Moss. Metoden som brukes er ny i Norge og setter en ny standard for grunnboringer her i landet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På Statoil-stasjonen i Wulfbergs gate er en 11 meter høy borerigg i arbeid. Undersøkelsene som gjøres her er en del av forberedelsene til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, som skal legges i tunnel under sentrum av Moss.

Både fjell og løsmasser

Daglig borer riggen 40 meter ned i grunnen. I motsetning til vanlige boringer som i all hovedsak kun får opp hardt berg, er målet at denne metoden også skal få opp alt av løsmasser i tillegg. Med det vil prosjektet få et langt mer realistisk bilde av hva som befinner seg i grunnen og hvor.

En av de største forskjellene fra vanlig kjerneboring er størrelsen på borkronen, som er på hele 150 mm i diameter og gir en kjernediameter på rundt 100 mm på massene som hentes ut. Til sammenligning benyttes det borekroner opp til 60 mm som standard i Norge.

Den store diameteren eliminerer i større grad problemer med kjernetap, det vil si at prøvene vaskes ut, og gir mer komplette prøver. Et annet unikt aspekt ved disse boringene, er at det utføres skråskjæringer på ca. 70 grader.

Verdifullt grunnlag

Prosjektet er allerede godt kjent med grunnforholdene langs den nye traseen. Gjennom boringene som nå pågår detaljeres kunnskapen ytterligere, og man får et bedre grunnlag for å kostnadsberegne tunnelen.

[img id="1"]

Om massene som hentes opp viser seg å være sammenhengende fjell, vil arbeidet videre bli annerledes enn om det kun kommer opp småstein og løsmasser.

– Resultatene fra undersøkelsene blir helt avgjørende for hvilke metoder som må benyttes for tunneldrivingen i dette området, sier byggleder Bjørn Mindrebøe i Bane NOR.

Utfordringer

Den planlagte traseen gjennom Moss sentrum går gjennom områder med krevende og varierende grunnforhold, og tunnelen skal bygges i et urbant område med mye infrastruktur i bakken. I området rundt bensinstasjonen er fjelloverdekningen, avstanden fra tunneltak til bergoverflaten, kritisk lav. I tillegg er kvaliteten på bergmassene dårlig.

På dette stedet er bensinpumper, tanker, ledninger og rør gravd ned i bakken, og her må entreprenøren ta høyde for utfordringene som kommer:

– Vi venter at det under sprengningsarbeidet med tunnelen vil rase ut løsmasser, og dette må vi ta hensyn til under planleggingen, forklarer Mindrebøe.

– Grunnen må stabiliseres enten ved å bruke fryseteknikk eller ved en kalkstabilisering av bakken kombinert med såkalt rørparaply.

Tross krevende grunnforhold er ikke Mindrebøe bekymret:

– Dette er komplisert, men vi har bygget ny jernbane på steder med vanskeligere grunnforhold enn her i Moss, sier byggelederen.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen