Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

En intensjonsavtale er nylig inngått mellom Nye Veier AS og Avinor AS. Avtalen omfatter mottak av overskuddsmasser på opp mot 4 millioner kubikkmeter mellom 2019 og 2024, når ny E6 bygges ut mellom Ranheim og Åsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ikke minst vil den doble tunnelen gjennom Forbordsfjellet gi et betydelig masseoverskudd som Nye Veier ønsker å anvende best mulig. At Avinor har behov for slike masser for å videreutvikle flyplassen i tråd med sine overordnede planer, er derfor en vinn-vinn-situasjon for de to største samferdselsprosjektene i Midt-Norge.

 Kan bidra til å framskynde E6

Meningen er å benytte steinmassene i fylling på Langøra sør, men først må tiltaket godkjennes av Stjørdal kommune gjennom kommunedelplanen for dette området og arealet erverves av Forsvarsbygg.

For Nye Veier er flyplassavtalen av avgjørende betydning for å kunne gjennomføre E6 nord-prosjektet etter tids- og økonomiplanen. Det er også mulig avtalen kan bidra til å framskynde E6 sør-utbyggingen (Ulsberg–Melhus) fordi den gir Nye Veier vesentlige praktiske og økonomiske fordeler.

En viktig milepæl

Samarbeidet mellom Nye Veier og Avinor er også viktig for det nye, samlede Trøndelag, mener regiondirektør Tord Lien i NHO:

- Dette er en viktig milepæl for å sikre god fremdrift i to prosjekter som begge vil ha stor betydning for våre medlemmers mulighet til å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i Trøndelag. Der veien knytter Trøndelag sammen, vil flyplassen knytte Trøndelag nærmere verden og våre internasjonale markeder, sier Lien.

Å utnytte denne muligheten vil styrke samfunnsnytten i begge prosjektene og dermed bidra til langt lavere totale kostnader og til å sikre at de kan bli ferdigstilt etter planen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen