Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

En intensjonsavtale er nylig inngått mellom Nye Veier AS og Avinor AS. Avtalen omfatter mottak av overskuddsmasser på opp mot 4 millioner kubikkmeter mellom 2019 og 2024, når ny E6 bygges ut mellom Ranheim og Åsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ikke minst vil den doble tunnelen gjennom Forbordsfjellet gi et betydelig masseoverskudd som Nye Veier ønsker å anvende best mulig. At Avinor har behov for slike masser for å videreutvikle flyplassen i tråd med sine overordnede planer, er derfor en vinn-vinn-situasjon for de to største samferdselsprosjektene i Midt-Norge.

 Kan bidra til å framskynde E6

Meningen er å benytte steinmassene i fylling på Langøra sør, men først må tiltaket godkjennes av Stjørdal kommune gjennom kommunedelplanen for dette området og arealet erverves av Forsvarsbygg.

For Nye Veier er flyplassavtalen av avgjørende betydning for å kunne gjennomføre E6 nord-prosjektet etter tids- og økonomiplanen. Det er også mulig avtalen kan bidra til å framskynde E6 sør-utbyggingen (Ulsberg–Melhus) fordi den gir Nye Veier vesentlige praktiske og økonomiske fordeler.

En viktig milepæl

Samarbeidet mellom Nye Veier og Avinor er også viktig for det nye, samlede Trøndelag, mener regiondirektør Tord Lien i NHO:

- Dette er en viktig milepæl for å sikre god fremdrift i to prosjekter som begge vil ha stor betydning for våre medlemmers mulighet til å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i Trøndelag. Der veien knytter Trøndelag sammen, vil flyplassen knytte Trøndelag nærmere verden og våre internasjonale markeder, sier Lien.

Å utnytte denne muligheten vil styrke samfunnsnytten i begge prosjektene og dermed bidra til langt lavere totale kostnader og til å sikre at de kan bli ferdigstilt etter planen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen