Fra tilsyn i Øyertunnelen.
Fra tilsyn i Øyertunnelen. (Foto: Vegtilsynet)

Undersøkelse av sikkerheten i tre tunneler

Vegtilsynet inspiserte Frogntunnelen, Øyertunnelen og Røstetunnelen som ledd i tre tilsynssaker mot Statens vegvesen, Region øst. Det ble funnet avvik i alle tunnelene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tilsynssaken viste at det i alle tunnelene var mangler både ved sikkerhetsutrustning og beredskap, noe som kan få konsekvenser ved hendelser. Noen av funnene var alvorlige, som for eksempel at nødtelefonene i Øyertunnelen ikke varslet vegtrafikksentralen om hvilken tunnel eller følgelig hvor i tunnelen det ble ringt fra. Dette til tross for at entreprenøren hadde meldt feilen inn til Statens vegvesen.

Vegtilsynet gjorde følgende funn i Frogntunnelen (Frogn kommune, Akershus):

 • Det er mangler ved beredskapsplanen.
 • Ikke alt utstyret er i forsvarlig stand.
 • Vedlikeholds-dokumentasjon er ikke komplett.
 • Det er ikke gjennomført øvelser.
 • Det er ikke sikret at beredskapsplanen er blitt oppdatert ved behov.

Vegtilsynet gjorde følgende funn i Øyertunnelen (Øyer kommune, Oppland):

 • Det er mangler ved beredskapsplanen.
 • Nødtelefonene virker ikke etter sin hensikt.
 • Det fremgår ikke av FVD-dokumentasjonen hvordan nødstrømsystemet skal vedlikeholdes.
 • Det er ikke gjennomført årlige deløvelser og /eller simuleringsøvelser.
 • Det er ikke sikret at beredskapsplanen er blitt oppdatert ved behov.

Vegtilsynet gjorde følgende funn i Røstetunnelen (Lunner kommune, Oppland):

 • Det er mangler ved beredskapsplanen.
 • Ikke alt utstyret er i forsvarlig stand.
 • Vedlikeholds-dokumentasjon er ikke komplett.
 • Det er ikke gjennomført årlige deløvelser og /eller simuleringsøvelser.
 • Det er ikke dokumentert at sikkerhetskontrolløren har evaluert og utarbeidet evalueringsrapport etter øvelsen i 2015.

Regionen skal innen fastsatt frist komme med tilbakemelding på hvordan avvikene vil bli handtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring.

På bakgrunn av denne tilbakemeldingen vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging, eller lukking av avvikene.

Til toppen