Rundkjøring.
Rundkjøring. (Illustrasjon: Norconsult)

Undersjøiske tunneler i 3D på Færøyene

Norconsult har prosjektert fire undersjøiske tunneler på Færøyene. Tunnelene binder Færøyene sammen, og vil redusere reisetiden med inntil 45 minutter for trafikantene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Norconsult startet prosjekteringen av de to første tunnelene, Vágatunnilin og Norðoyatunnilin, på 2000-tallet. Sommeren 2015 startet Norconsult opp arbeidet med detaljprosjektering av ytterligere to nye undersjøiske tunnelene, Eysturoytunnelen og Sandoytunnelen. Norconsult befester med det sin posisjon som ledende i Norden innen prosjektering av undersjøiske veitunneler. Norconsult har nå også prosjekteringen av de undersjøiske tunnelene for Ryfast (14 km) og Rogfast (27 km).

3D-prosjektering gir lavere bompengeavgift

NCC er entreprenør for prosjektet, og samlet kontraktssum for de bygningsmessige arbeidene utgjør rundt 2,7 milliarder (NOK). Tunnelene er prosjektert i 3D og har et fullt ut modellbasert arbeidsgrunnlag som gir lavere byggekostnader. I tillegg har optimalisering i prosjekteringen blant annet bidratt til reduserte byggekostander, og dermed også lavere bompengeavgift for trafikantene på Færøyene. Optimalisering av veigeometrien bidro i tillegg til en reduksjon fra tre til to kjørefelt i stigningene mot land. En sentral faktor for reduserte byggekostnader og en forbedring for trafikanter ved kun fem prosent stigning opp mot land på begge sider.

Portalåpning: Norconsult har prosjektert fire undersjøiske tunneler på Færøyene. Illustrasjon: Norconsult

Undersjøisk rundkjøring

Eysturoytunnelen går under Tangafjørður og Skálafjørður, og vil binde Streymoy og Tórshavn sammen med søndre del av Eysturoy. Tunnelen har tre armer som kobles sammen i en undersjøisk rundkjøring. På det dypeste går tunnelen ned til -187 meter under havnivå og blir dermed den dypeste av de undersjøiske tunnelene på Færøyene. Når Eysturoytunnelen står ferdig vil reisetiden fra de mest befolkede områdene på Eysturoy til Torshavn, bli redusert med hele 45 minutter. Sandoytunnelen, som er den andre av tunnelene, vil binde Sandoy sammen med Streymoy, og koble denne øyen direkte til det resterende vegsystemet på Færøyene. Tunnelene vil i tillegg til å forkorte reisetiden, og føre til økt mobilitet for trafikanter og offentlig forvaltning på Færøyene.

Arbeidet med Eysturoytunnelen, har pågått i ett år og ca 1/3 av tunellen er nå ferdig sprengt. Denne nye 11 kilometer lange Eysturoytunnelen skal etter planen stå ferdig i 2020. Sandoytunnelen på 10,5 kilometer, skal etter planen starte opp ved årsskifte 2018/19 og stå ferdig i 2023. 

 

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen