Underentreprenør med ambisjoner
(Foto: Erik Burås / Studio B13)

Underentreprenør med ambisjoner

Arctic Building & Construction er ikke som alle andre. De er imot sosial dumping og har nullvisjon på skader og konflikter. Selskapet er i sterk vekst med ambisjoner for fremtiden.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Så vidt jeg vet er det ingen selskaper som opererer slik vi gjør, sier CEO og medeier Ragnar Reitan.

– Vi satser hardt på å få godt og langsiktig samarbeid med de store hovedentreprenørene.

Selskapet har røtter fra Reinertsen Polen som ble overtatt av Kaare Nordbø og endret navn til Concretum, før Reinertsen Entreprenør ble solgt til Veidekke i 2015. Reitan startet 1. januar og har til nå hatt som hovedfokus å bygge opp virksomheten i Norge. Selskapet tok en «restart» i Norge og det nystartede selskapet har nå passert 60 ansatte.

– Nå har vi en virksomhet som er stor nok til å ta neste skritt i vekststrategien. Vi styrker nå vår posisjon og tilstedeværelse i Norge ved å styrke ledelsen og etablere et hovedkontor i Lørenskog, forklarer han.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

På sikt ønskes en rolle i den nye næringsklyngen «Construction City».

I tillegg til selskaper i Norge, Polen og på Island, planlegges oppstart i Sverige i 2019. I Polen tar selskapet seg av administrasjon og rekruttering. De har også en fabrikkhall som blant annet produserer veggelementer.

– Hvis målsettingen lykkes, vil vi være 500 ansatte ved utgangen av 2020, sier Reitan.

Polsk arbeidskraft

Selskapet har arbeidere utelukkende fra Polen. Medeier Nordbø har bodd 24 år i Polen og bruker mye tid på rekruttering i tillegg til å lede virksomheten på Island.

– Man må sørge for å få tak i de rette folkene. Det er det som er alfa og omega, slår Reitan fast.

– I Norge er det mangel på kvalifisert arbeidskraft på mange områder. Vi kan tilby ressurser der hovedentreprenørene ikke har kapasitet i eget hus eller ønsker å sette bort jobber. Vi kan ved behov rekruttere relativt mange fra Polen på kort tid.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Vi setter veldig pris på våre ansatte og er nøye med å gi dem kunnskap og forutsetninger for å lykkes, og jeg møter selv alle nyansatte personlig.

Arbeiderne kurses grundig og er godt rustet for en kvalitetsmessig og sikker jobb, noe Reitan ser som et konkurransefortrinn.

Nullvisjon

Selskapet har nullvisjon på skader. Selv fikk Reitan HMS inn i ryggmargen gjennom 20 år i AF Gruppen som avdelingsdirektør for anleggsmessige prosjekter for olje- og gassbransjen.

Selskapet har også nullvisjon på konflikter.

– Som underentreprenør er du siste ledd. Det oppstår alltid endringer og det er krevende å unngå uenigheter om oppgjør. Vi søker å unngå konflikter og få fornøyde kunder ved å være tydelig og ærlig på oppståtte endringer, og tilstreber løpende enighet om disse og å finne gode løsninger for alle parter.

S P R E K sammenfatter selskapets verdigrunnlag.

– De fire første skal lede til den siste, som er Kundetilfredshet. Uten tilfredse kunder får vi ikke nye jobber, påpeker Reitan.

S står for Samfunnsansvarlig, P for Profesjonell og R for Redelig.

– Alt skal være ordentlig og ryddig og tåle dagens lys, understreker han.

– E står for Entusiastisk. Det går mest på oss to gründere som personer. Vi går inn med liv og lyst og stor entusiasme. Vi forsøker å få dette til å spre seg til våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

ARCTIC BUILDING & CONSTRUCTION – NOEN PROSJEKTER I NORGE

  • E18 Rugtvedt – Dørdal: 5 betongkulverter. Start månedsskiftet mai/juni med 12 mann i rotasjon. To kulverter er overlevert uten mangler. Nr. 3 er påbegynt. Ferdigstillelse ved påsketider. Kunde: PNC Norge AS.
  • E18 Rugtvedt – Dørdal: Rugtvedkrysset – bl.a. bygging av 2 betongbroer med 24 mann i rotasjon. Start i september, ferdigstillelse våren 2019. Kunde: PNC Norge AS.
  • K11 Bergen: Vegprosjekt med bygging av betongbroer og diverse betongkonstruksjoner i Rådalen og på Nordås. Kunde: Implenia Norge AS.
  • Ranahallen, Mo i Rana: Rehabilitering av Ranahallen med utvendige og innvendige arbeider. Primært tømrerarbeid, også noe betong. På det meste 14 mann, for tiden 10. Avsluttes før jul. Kunde: Consto Helgeland AS.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen