Ulrikke brøt gjennom Ulriken

Ulrikke brøt gjennom Ulriken

Med tusen gjester, naboer, jernbanefolk og andre interesserte som vitner gnafset tunnelboremaskinen Ulrikke seg gjennom den siste meteren av fjellet tirsdag 29. august.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En drøy time etter at arbeidslaget startet motorene inne i fjellet, løsnet de første småsteinene fra fjellveggen i Fløen til tonene fra «The Final Countdown». Barnehagebarn med rosa øreklokker telte ned, og en skog av mobiltelefoner steg fra den voksne delen av publikum. Enda tok det en time før hele veggen sprakk, og det ni meter høye borhodet kom til syne.

- Gratulerer! Vi gleder oss til de siste centimeterne. Store maskiner og flinke folk kan gjøre mye med norsk gråstein, slo samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast. Han lovte mer arbeid til alle i gule jakker i årene som kommer.

[factbox id="1"]

Klart for tog i 2020

Nye Ulriken tunnel er den første jernbanetunnelen i Norge som er laget med tunnelboremaskin. Den er 7 688 meter lang, og 6 896 av dem har Ulrikke boret siden starten i Arna i januar 2016. Gjennomslaget er prosjektets største milepæl hittil, men mye arbeid gjenstår før det kan gå tog gjennom tunnelen.

- Neste skritt blir å sprenge 16 tverrpassasjer inn til den gamle tunnelen. Vi skal sikre tunnelen mot vann og frost, støpe betongsåle og legge kanaler for ledninger og kabler. Deretter begynner det jernbanetekniske arbeidet: skinner, kontaktledning og signalanlegg, forteller prosjektleder Katrine Erstad i Bane NOR. Etter planen skal det første toget kjøre gjennom tunnelen i 2020.

Dobbelt så mange tog

- Dette er en gledens dag for oss i Bane NOR. Dagens tunnel fra 1964 er en flaskehals, og med den nye tunnelen får vi doblet kapasiteten. Det vil gi både passasjerer og godstrafikk mye bedre vilkår, sa utbyggingsdirektør Helga Nes. Hun takket spesielt naboene som har klaget lite på duringen fra Ulrikke i anleggsperioden.

Ulrikkes gudmor, byråd for byutvikling i Bergen Anna Elisa Tryti, mente tunnelarbeidernes skytshelgen Sankta Barbara måtte ha hatt en hånd med i prosjektet.

- Dette er første skritt mot en modernisert Vossebane. Jernbane er god samfunns- og klimapolitikk, sa hun, og føyde til 2017 på listen over viktige årstall for Bergensbanen.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen