Ubemannede luftfartøy: Nytt regelverk og internasjonalt samarbeid

Ubemannede luftfartøy: Nytt regelverk og internasjonalt samarbeid

- Økt bruk av fjernstyrte luftfartøy eller såkalte droner, betyr at vi i Norge bør få på plass et regelverk som fremmer en videre utvikling av slike tilbud, samtidig som man ivaretar hensyn til sikkerhet for luftfarten og for personer på bakken. Hensyn som gjelder datasikkerhet og personvern må også reguleres. Norske regler og bestemmelser bør dessuten tilpasses best mulig til den teknologiske og reguleringsmessige utviklingen som skjer internasjonalt på dette området

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet.

Statssekretæren viser til at Luftfartstilsynet nå har sendt på høring et utkast til en nasjonal forskrift om luftfartøy uten fører om bord.

Internasjonalt samarbeid

[factbox id="1"]

Prinsipper for utvikling og fastsetting av regelverk for droner i luftfarten var også emne for en nylig  europeisk  konferanse i Riga i Latvia, arrangert av det latviske formannskapet i Rådet for den europeiske union.

– Konferansen samlet representanter for myndigheter, tilbydere og operatører av ulike dronetjenester og selskaper som produserer droner. Drøftingene munnet ut i en erklæring om styrket internasjonalt samarbeid med sikte på mest mulig felles rammer for utvikling og fastsetting av regelverk på dette nye vekstområdet i luftfarten, sier statssekretær Tom Cato Karlsen, som ledet den norske delegasjonen ved konferansen.

Mer informasjon

“European stakeholders reach broad consensus on further steps to open RPAS market” - pressemelding fra koneferanse i Riga, Latvia, mars 2015.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen