U-864: Kontrakter inngått med Rambøll og Reinertsen

U-864: Kontrakter inngått med Rambøll og Reinertsen

De to entreprenørene Rambøll og Reinertsen AS skal ha hver sin viktige rolle i miljøovervåkningsprogrammet når støttefyllingen skal etableres ved U-864.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet med å sikre at de maritime operasjonene som gjennomføres under byggingen av støttefyllingen ikke fører til ytterligere kvikksølvforurensning har høy prioritet for Kystverket. Dette har ført til at miljøovervåkningsprogrammet er blant de mest omfattende som noen gang er gjennomført ved norske undervannsoperasjoner.

- Rambøll og Reinertsen har solid erfaring på dette området og vil ha hver sin viktige oppgave under operasjonene, sier prosjektleder for U-864 Hans Petter Mortensholm.

Rambøll

Rambøll skal sikre en tredjeparts- kontroll av miljøovervåkingsprogrammet. Tjenesten skal sikre en objektiv kontroll av at Kystverkets miljøkrav og akseptkriterier følges av både utfører og Kystverkets prosjektorganisasjon. Rambøll skal løpende gi Kystverkets ledelse oppdateringer på situasjonen underveis i operasjonen.

Reinertsen AS

Reinertsen skal opptre som Kystverkets representanter ombord i de to fartøyene entreprenøren Van Oord skal bruke i forbindelse med støttefyllingsoperasjonen. Reinertsen skal sikre at Kystverket mottar korrekt informasjon, inkludert faglige vurderinger underveis i operasjonen. Videre skal Reinertsen sikre at kontraktsspesifikasjonene i kontrakten mellom Kystverket og Van Oord følges.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen