U-864: Kontrakter inngått med Rambøll og Reinertsen

U-864: Kontrakter inngått med Rambøll og Reinertsen

De to entreprenørene Rambøll og Reinertsen AS skal ha hver sin viktige rolle i miljøovervåkningsprogrammet når støttefyllingen skal etableres ved U-864.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet med å sikre at de maritime operasjonene som gjennomføres under byggingen av støttefyllingen ikke fører til ytterligere kvikksølvforurensning har høy prioritet for Kystverket. Dette har ført til at miljøovervåkningsprogrammet er blant de mest omfattende som noen gang er gjennomført ved norske undervannsoperasjoner.

- Rambøll og Reinertsen har solid erfaring på dette området og vil ha hver sin viktige oppgave under operasjonene, sier prosjektleder for U-864 Hans Petter Mortensholm.

Rambøll

Rambøll skal sikre en tredjeparts- kontroll av miljøovervåkingsprogrammet. Tjenesten skal sikre en objektiv kontroll av at Kystverkets miljøkrav og akseptkriterier følges av både utfører og Kystverkets prosjektorganisasjon. Rambøll skal løpende gi Kystverkets ledelse oppdateringer på situasjonen underveis i operasjonen.

Reinertsen AS

Reinertsen skal opptre som Kystverkets representanter ombord i de to fartøyene entreprenøren Van Oord skal bruke i forbindelse med støttefyllingsoperasjonen. Reinertsen skal sikre at Kystverket mottar korrekt informasjon, inkludert faglige vurderinger underveis i operasjonen. Videre skal Reinertsen sikre at kontraktsspesifikasjonene i kontrakten mellom Kystverket og Van Oord følges.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen