Tyrolit får ny adm. direktør for de nordiske landene

Tyrolit får ny adm. direktør for de nordiske landene

Den 15. august tiltrådte 42 år gamle Marie Lantz stillingen som ny administrerende direktør i Tyrolit. Hun blir ansvarlig for Sverige, Norge, Danmark og Finland, og får dessuten ansvar for økonomi og administrasjon i Estland.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Marie er utdannet siviløkonom og har jobbet som økonomisjef og finansdirektør i flere internasjonale selskaper innen ulike bransjer. Hun har erfaring fra tjeneste- og IT-sektoren, men også fra produksjonsselskaper innen medisinsk teknologi i Silex Microsystems AB og legemidler i Swedish Orphan Biovitrum AB.

Nå sist kommer Marie fra Intertrust, et stort internasjonalt konsulentfirma med hovedkontor i Nederland, der hun var finansdirektør og ansvarlig for økonomi og finans i de nordiske landene.

- Jeg er veldig glad for å bli tiltrodd jobben med å lede Tyrolit på det nordiske markedet, og ser frem til å styrke selskapet ytterligere. Jeg vil konsentrere meg om lønnsomheten, men også om å gjøre varemerket mer synlig ute i markedene, sier Marie.

Marie etterfølger Niklas Andersson.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen