Tunnelutbedring E18 Fosskollen i Lier

Tunnelutbedring E18 Fosskollen i Lier

I løpet av høsten starter Statens vegvesen rehabilitering av Fosskolltunnelen langs E18 i Lier kommune. Arbeidene vil pågå i halvannet år og fører til periodevis omregulering av trafikken.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidene med Fosskolltunnelen er en del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for riksveg-tunneler. I hele landet skal 200 tunneler utbedres i løpet av kommende femårs-periode. I Statens vegvesen Region sør er det totalt 32 tunneler som utbedres fram til 2020.

-Vi skal arbeide i Fosskolltunnelen for å øke sikkerheten, spesielt i forhold til brannsikkerhet og trafikkulykker. Det er stilt krav om at riksveg-tunneler skal oppfylle krav i Tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019. Disse blir ivaretatt i tunnelutbedringene som nå startes opp. I tillegg utføres en del påkrevd tunnelvedlikehold i det nå snart 50-år gamle tunnelanlegget, sier prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen Region sør.

Vi skal arbeide i Fosskolltunnelen for å øke sikkerheten

Statens vegvesen inngår to entreprisekontrakter for prosjekt- gjennomføringen. Den første ble inngått i våres og arbeidene pågår nå for fullt. Kontrakten omfatter arbeidene med trafikk- styringsanlegget ved Tranby og Kjellstad-krysset, samt på-kjøringsrampe ved Brakerøya.

I disse områdene vil det bli satt om en del ny skilting både langs E18 og i tilhørende kryssområder/sideveger. Anleggsarbeidene er i all hovedsak utført på kvelds- og nattestid slik at trafikale konsekvensene er svært små.

Hovedentreprisen for arbeidene inngås i løpet av oktober måned og det er forventet en rask oppstart av arbeidene i tunnelanlegget deretter. I forbindelse med disse arbeidene vil det bli trafikkomlegginger i tunnelanlegget mens arbeidene pågår, men det sikte på å opprettholde to kjørefelt i begge kjøreretninger E18 på dagtid.

Les mer om prosjektet på vegvesen.no

Til toppen