Tunnelstasjon Holmestrand bygges for fremtiden

Tunnelstasjon Holmestrand bygges for fremtiden

Inne i fjellet i Holmestrand bygges en unik stasjon for jernbanen. Med folk på plattformen skal tog kunne passere i 250 km/t. Lokalbefolkningen ser ut til å like stasjonens plassering, og de får heis opp til toppen av fjellet der de fleste i Holmestrand bor.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Jernbaneverket har vært ambisiøse i sin bestilling. Ingen andre stasjoner i verden har tog som passerer i 250 km/t med folk på plattformen i samme hall.

Mange hensyn

– De to sporene der tog kan passere uten å sakke farten ligger i midten av stasjonen. Så på hver side har vi spor for tog som stopper ved plattformene, med støyvegger i mellom, forklarer Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket.

[img id="1"]

Denne løsningen krever mye på grunn av rystelser, lufttrykk og støy. Stålhimlingen i taket tar av for vanndrypp og demper samtidig støy. Arkitekten har valgt at synlige bjelker skal lages av corten stål, som har en «rustet» overflate.

Over plattformene buer et ekstra tak seg ut, som luner visuelt. På plattformer og i adkomsttunnelene er gulvet dekket med Otta-skifer, som med sine brunsjatteringer speiler rustfargede takbjelker.

 

Full fart i fremtiden

At det ble bestemt at tog skal kunne feie gjennom stasjonen i 250 km/t begrunnes i at stasjonen skal bygges for fremtiden. Dette er den første delen av Vestfoldbanen som er planlagt for slike hastigheter.

– Vi her i Norge har ennå ikke tog som går så fort. Men nye typer tog kommer stadig, og vi oppgraderer nettet. I andre land er det jo vanlig med hastigheter over 300 km/t, forklarer Knut Edmund Knutsen.

Sparer plass

Løsningen med nytt dobbeltspor i fjellet inkludert ny stasjon er nettopp hva Holmestrand trenger. De fleste innbyggerne i Holmestrand bor oppe på platået over byen. Derfra skal det gå heis ned i nordre adkomsttunnel, nær plattformen. Slik blir stasjonen svært godt tilgjengelig. Heisen er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Holmestrand Kommune.

[img id="2"]

I Holmestrand er det trangt mellom sjøen og fjellet, og det er kjærkomment at den nye stasjonen ikke tar store areal ute. I den nedlagte traseen bygges det en gang og sykkelvei mellom søndre og nordre stasjonsinngang, og denne fortsetter helt opp til kommunegrensa til Sande. I tillegg sier Vestfold Fylkeskommune at Holmestrandtunellen ikke skal åpnes for trafikk igjen. Der er det også flere fine muligheter. Det er blant annet tanker om at denne tunnelen kan benyttes til helårs skiløype.

I tillegg til heisen har stasjonen to utganger. Velger du nordlig utgang kommer du ut på det gamle stasjonsområdet som nå får en ny kollektivterminal med oppstilling for buss, taxi og parkering for 256 biler. Velger du å gå mot sør vil du komme ut i sentrum av Holmestrand.

Romslig

Fjellhallen som rommer stasjonen er 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. Når alt er ferdig, er stasjonen 30 meter bred, med 250 meter lange plattformer. Under overflaten der togskinnene ligger er det en hel etasje. Den rommer undergang for å komme over til andre siden, og mange tekniske rom.

Totale kostnader for dette prosjektet er på 6,3 milliarder kr. Det omfatter bygging av 14,3 km nytt dobbeltspor hvorav 12,3 er i fjell, ny stasjon i fjell, samt ny kollektivterminal.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen