Tunnelstasjon Holmestrand bygges for fremtiden

Tunnelstasjon Holmestrand bygges for fremtiden

Inne i fjellet i Holmestrand bygges en unik stasjon for jernbanen. Med folk på plattformen skal tog kunne passere i 250 km/t. Lokalbefolkningen ser ut til å like stasjonens plassering, og de får heis opp til toppen av fjellet der de fleste i Holmestrand bor.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Jernbaneverket har vært ambisiøse i sin bestilling. Ingen andre stasjoner i verden har tog som passerer i 250 km/t med folk på plattformen i samme hall.

Mange hensyn

– De to sporene der tog kan passere uten å sakke farten ligger i midten av stasjonen. Så på hver side har vi spor for tog som stopper ved plattformene, med støyvegger i mellom, forklarer Knut Edmund Knutsen, prosjektsjef i Jernbaneverket.

[img id="1"]

Denne løsningen krever mye på grunn av rystelser, lufttrykk og støy. Stålhimlingen i taket tar av for vanndrypp og demper samtidig støy. Arkitekten har valgt at synlige bjelker skal lages av corten stål, som har en «rustet» overflate.

Over plattformene buer et ekstra tak seg ut, som luner visuelt. På plattformer og i adkomsttunnelene er gulvet dekket med Otta-skifer, som med sine brunsjatteringer speiler rustfargede takbjelker.

 

Full fart i fremtiden

At det ble bestemt at tog skal kunne feie gjennom stasjonen i 250 km/t begrunnes i at stasjonen skal bygges for fremtiden. Dette er den første delen av Vestfoldbanen som er planlagt for slike hastigheter.

– Vi her i Norge har ennå ikke tog som går så fort. Men nye typer tog kommer stadig, og vi oppgraderer nettet. I andre land er det jo vanlig med hastigheter over 300 km/t, forklarer Knut Edmund Knutsen.

Sparer plass

Løsningen med nytt dobbeltspor i fjellet inkludert ny stasjon er nettopp hva Holmestrand trenger. De fleste innbyggerne i Holmestrand bor oppe på platået over byen. Derfra skal det gå heis ned i nordre adkomsttunnel, nær plattformen. Slik blir stasjonen svært godt tilgjengelig. Heisen er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Holmestrand Kommune.

[img id="2"]

I Holmestrand er det trangt mellom sjøen og fjellet, og det er kjærkomment at den nye stasjonen ikke tar store areal ute. I den nedlagte traseen bygges det en gang og sykkelvei mellom søndre og nordre stasjonsinngang, og denne fortsetter helt opp til kommunegrensa til Sande. I tillegg sier Vestfold Fylkeskommune at Holmestrandtunellen ikke skal åpnes for trafikk igjen. Der er det også flere fine muligheter. Det er blant annet tanker om at denne tunnelen kan benyttes til helårs skiløype.

I tillegg til heisen har stasjonen to utganger. Velger du nordlig utgang kommer du ut på det gamle stasjonsområdet som nå får en ny kollektivterminal med oppstilling for buss, taxi og parkering for 256 biler. Velger du å gå mot sør vil du komme ut i sentrum av Holmestrand.

Romslig

Fjellhallen som rommer stasjonen er 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. Når alt er ferdig, er stasjonen 30 meter bred, med 250 meter lange plattformer. Under overflaten der togskinnene ligger er det en hel etasje. Den rommer undergang for å komme over til andre siden, og mange tekniske rom.

Totale kostnader for dette prosjektet er på 6,3 milliarder kr. Det omfatter bygging av 14,3 km nytt dobbeltspor hvorav 12,3 er i fjell, ny stasjon i fjell, samt ny kollektivterminal.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen