I følge Musk er selskapets mål å øke hastigheten på tunnelboring speed så mye at etablering av et underjordisk tunnel-nett vil være økonomisk oppnåelig.
I følge Musk er selskapets mål å øke hastigheten på tunnelboring speed så mye at etablering av et underjordisk tunnel-nett vil være økonomisk oppnåelig. (Illustrasjon: TBC)

Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

Verdens storbyer vokser så fort at veisystemene ikke lenger har kapasitet til å frakte alle menneskene. Løsningen kan være et veinett under byene. Med enklere tunnelkonstruksjon og mikrobølger mot hardt fjell skal hastigheten på tunnelboringen mangedobles.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– En snegle kan i dag bevege seg 14 ganger raskere enn en tunnelboremaskin og vårt foreløpige mål vil være å ta igjen sneglen, sier supergründeren Elon Musk.

På spørsmål om tunnelboring kan gjøres raskere svarer seniorrådgiver Jan Rohde i Sweco et entusiastisk ja.

– Selvfølgelig ligger det ny bryteteknologi i en ikke alt for fjern fremtid som gjør at det går an å drive tunneler raskere, sikrere og mer presist. Siden jeg var nyutdannet har det vært dramatiske forbedringer – og utviklingen fortsetter i raskt tempo, sier den erfarne ingeniørgeologen.

Fullt på bakken, planlegger i dybden

Musk er fra Los Angeles, som med sine 18 millioner innbyggere regnes å være byen med tredje verst trafikkproblem i verden.

– Hvis du forestiller deg tunneler som går 10, 20 og 30 lag i dybden, så blir det klart at et tredimensjonalt veisystem vil kunne møte transportbehovet til alle storbyer, hevder han.

The Boring Company:

Et selskap for infrastruktur- og tunnel-konstruksjon, grunnlagt av Elon Musk sent 2016 etter at han hadde luftet ideen om å bygge tunneler på sin Twitter-konto.

Musk pekte på problemene med trafikken i Los Angeles og begrensingene i det nåværende to-dimensjonale transportnettverket som inspirasjon for tunnel-prosjektet.

Ideen er å skape en tunnel-infrastruktur under byene, men folk skal ikke kjøre rundt i mørket. Super-gründeren vil sette bilene på sleder som fraktes på skinner i høy hastighet til destinasjonen. Inn- og utgang må skje sømløst om man virkelig skal bøte på trafikkproblemene. En heisanordningen skal frakte kjøretøyene fra gateplan og ned i det planlagte tunnelsystemet, opp til 30 lag ned i bakken. Musk mener det egentlig ikke finnes en grense for hvor dypt man kan grave.

– Heisene vil nødvendigvis måtte gå svært dypt, ettersom tunnelene skal bores under eksisterende VA-systemer, sier han.

I følge Rohde er ikke dette nytt tankegods.

– Storbyer som Singapore og Hong Kong er langt fremme på tunnelutvikling og prosjekterer tredimensjonalt. De har de ikke mer areal å ta av, så der planlegges infrastruktur i flere lag nedover, forteller han. 

Mikrobølgekanonade

Tunnelkonstruksjonen skal også bli enklere. Systemet forbeholdes elektriske kjøretøy, og man trenger du ikke ventilasjon for karbondioksid og annen forurensing. Dermed kan tunnelene ha redusert diameter og kompleksitet.

En utfordring er at dagens tunnelboremaskiner er for trege og dyre i drift til at prosjektet kan bli til virkelighet. Musk lanserte derfor i mai 2017 The Boring Company, selskapets misjon er å grave mindre, kosteffektive tunneler for å romme det underjordiske veinettet.

Musk ser for seg er å bygge en tunnelboremaskin som kan jobbe kontinuerlig, uten behov for stans når tunnelveggene skal forsterkes og annet. I tillegg til redusert tunnel-diameter og gjenbruk av utvunnet materiale, skal man kjøre parallelle operasjoner med boring og tunnelforsteking.

Via en heisanordning skal bilene komme inn i tunnelsystemet, der de skal plasseres på sleder som frakter dem på skinner til destinasjonen. ( Foto: TBC

Rohde sier man er på vei, og viser til TMB-en som er brukt på Follobanen.

– Den monterer betongelementer til tunnelutforing direkte bak maskinen, etter hvert som den jobber seg inn i berget.

En annen teknologi som i følge Musk skal få opp farten fart er å først varme opp berget med mikrobølger. En gruppe forskere ved Montanuniversität Leoben i Østerrike har funnet ut at det lar seg gjøre hvis TBM-en utstyres med kraftige strålekanoner som har en utgangsytelse på 25 kW – 25 ganger mer enn mikrobølgeovnen på kjøkkenet.

I en pressemelding sier forskergruppen at byggetiden kan reduseres med opptil 50 prosent. Ved steinknusing reduseres energibehovet med ti prosent, sammenlignet med tradisjonell bryting.

– Det meste av energien går tapt i form av varme, sier professor Thomas Antretter ved Institutt for mekanikk, som leder prosjektet.

Storbyer som Singapore og Hong Kong har ikke mer areal å ta av, så der planlegges infrastukturen i flere lag nedover.

- Jan Rohde

Fagfolkene eksperimenterte med forskjellige pulslengder. Det viste seg at korte pulser, dvs. et slags bombardement med mikrobølger, har en høyere effekt ved samme energiforbruk enn beskytning med lange bølger.

Ideen med å varme opp berget før bryting er gammel, men ny teknologi ser nå ut til å kunne kontrollere operasjonene.

– Vi søker ikke å erstatte den mekaniske fjerningsprosessen helt, det er ikke mulig. Men vi kan gjøre den lettere, presiserer Antretter.

Visjonært – og mulig

Det er ingen fulltidsansatte i The Boring Company, prosjektet tikker og går som en bigeskjeft. Men de gjør fremskritt, selskapet har allerede gravd en 20 m lang tunnel ved SpaceX sitt hovedkvarter i Los Angeles.

– Vi prøver å grave et hull under L.A. for å skape begynnelsen av det som forhåpentligvis blir et 3D-nettverk av tunneler som vil å lette trafikkorker, sier Musk.

Musk mener tunnelboring går for tregt, hans egen tunnelboremaskin skal få opp farten. Illustrasjon: TBC

Ved å utvikle kortere tunneler først kan The Boring Company utvikle teknologien og konseptet –før de går i gang med et fullskala by-til-by Hyperloop prosjekt..

Det gjenstår å se hvor mye som blir realisert. Men det er sikkert at teknologien utvikles, også for tunnelboring.

– Transportmidler og maskiner går mer og mer over til fjernstyring og automatikk. I tillegg er vi ferd med å implementere digitale løsninger. Vi prosjekterer i 3D og vi får programvare som avansert geometri og god linjeføring. Snart kan du vel overføre det til en tunnelrigg, så går den av seg selv, sier Rohde.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen