Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

Follobaneprosjektet har feiret en ny milepæl ved gjennomslag for Blixtunnelen i nordre del av Ekebergåsen. Tunneldrivingen på denne del av prosjektet blir utført med sprengning og splitting av fjellet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De siste månedene er både inngående og utgående løp av Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, drevet fra to ender. Nylig fikk arbeiderne i det inngående løpet av tunnelen gjennomslag da de møttes i området under Ekebergtunnelene (E6).

- Gjennomslaget er svært viktig for prosjektets fremdrift da det forenkler logistikken og gjør den videre tunneldrivingen av Tresporshallen og øvrig arbeid enklere, sier prosjektleder for Drill & Blast, Andreas Finstad.

Samler sporene i enorm fjellhall

Omtrent 170 meter fra Follobanens utløp, ved Loenga, samles de to løpene til Blixtunnelen og tunnelen for inngående Østfoldbane i én stor fjellhall, den såkalte Tresporshallen. Tresporshallens største tverrsnitt vil måle hele 470 kvadratmeter og ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. Hallens størrelse fører til at sprengningene må utføres i flere seksjoner, men arbeidet er godt i gang og skal etter planen være ferdig i første kvartal av 2018.

Steinmassene som drives ut i dette området består delvis av alunskifer. Dette gir ekstra utfordringer når det gjelder håndtering og deponering, og massene blir derfor sendt til spesialmottak.

Mekanisk splitting gir god kontroll

Før tunnelene samles i Tresporshallen passerer de like under Ekebergtunnelene (E6) og Alnaelva. Det er kun 4-5 meter overdekning mellom den utgående tunnelen til Follobanen og Ekebergtunnelene. Derfor er tunnelløpene, ved kryssingene av Alnaelva og Ekebergtunnelene, i hovedsak drevet ved mekanisk splitting. Denne metoden sikrer at det bare blir lave rystelser i fjellet og dermed mindre påvirkning for annen infrastruktur i nærheten. Det er imidlertid en arbeidsintensiv metode med høy produksjonskostnad per meter tunnel og gjennomsnittlig drift på 30-40 cm i døgnet.

Slik hindres lekkasje fra Alnaelva

Oslos lengste elv, Alnaelva, ligger mellom Follobanens tunneler og Ekebergtunnelene.

For å hindre gjennomslag og lekkasjer når tunnelløpene drives under elva, støpes betongplater i elvebunnen.
Før betongen kan støpes må elva demmes opp og legges i rør. Rørene som blir brukt ble fløtet inn fra elvemunningen ved Sjursøya tidligere i vår og er nå installert over Follobanens utgående og inngående tunnelløp.

Ny inngående Østfoldbane møter dagens Østfoldbane

Ved Sydhavna skal det nye tunnelløpet for inngående Østfoldbane møte dagens Østfoldbane. Tunnelportalen her kalles Søndre Portal. Anleggsområdet ved Søndre Portal ligger klemt mellom Mosseveien (E18) og Østfoldbanen. Nærheten til veien og sporet gjør arbeidet komplisert og en sikringsvegg er derfor satt opp mot Østfoldbanen slik at en del aktiviteter kan gjennomføres selv om det er togtrafikk som vanlig.

Ved Søndre Portal arbeides det også med å utvide dagens jernbanebru for Østfoldbanen slik at det blir plass til et nytt spor for inngående Østfoldbane. Selve portalen skal etableres i løpet av sommeren 2018 og den vil bli liggende rett under Mosseveien, på nivå med dagens Østfoldbane. Portalen skal kles med imitert stein og gis et visuelt uttrykk som passer til omgivelsene.

Gjennomslag for tunnelboremaskinene (TBM)

Det forventes at tunnelboremaskinene som brukes for å produsere den lengste delen av Follobanens lange tunnel fra Åsland til anleggsområde mot Oslo sentrum, får gjennomslag i august 2018. - Delprosjektet Drill & Blast ligger foreløpig på plan der ca. 60 % av arbeidet er ferdigstilt. Vi er fornøyd med fremdriften så langt og nå jobber vi videre fram mot det siste av tre gjennomslag under E6 (vegtunnelene), avslutter prosjektleder Finstad.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen