(Foto: Cato Mørk/AGJV)

Tunnelboring i godt driv

De fire tunnelboremaskinene har nå boret 60 % av tunnelen mellom Langhus og Ekeberg.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fire tunnelboremaskiner borer 18 km av den totalt 20 km lange tunnelen på den fremtidige Follobanen. e fire maskinene startet fra Åsland anleggsområde høsten 2016, og skal hver tilbakelegge 9 kilometer. To tunnelboremaskiner borer sørover i retning Ski og to borer nordover i retning Oslo S.

Borer under Nordseter mot Kastellet

De to tunnelboremaskinene som borer nordover i retning Oslo krysser nå under Lambertseterveien og fortsetter i retning området under Kastellet skole. De to maskinene, som skal avslutte arbeidet under Jomfrubråten senere i år, vil etter planen nå området under Holtet trikkestasjon i midten av april. Resten av tunneltraseen inn mot Oslo S under Ekebergåsen har blitt sprengt ut, og dette arbeidet er nær ferdigstilt. Sørover fortsetter de to tunnelboremaskinene i retning Ski. For tiden borer de under Regnbuen industriområde, men vil i løpet av månedsskiftet februar/mars nærme seg de nordlige delene av Bøleråsen.

Kartet viser tunneltraseens plassering i området Nordseter/Kastellet og tunnelboremaskinenes posisjon den 25. januar 2018. Illustrasjon: Bane NOR
Kartet viser tunneltraseens plassering under Bøleråsen, og tunnelboremaskinenes plassering den 25. januar 2018. Illustrasjon: Bane NOR

Sprengning av tverrforbindelser

Mellom de to hovedløpene, der togene skal gå, bygger Bane NOR tverrforbindelser hver 500 meter. Arbeidet med tverrforbindelsen rett sør for Nordstrand kirke under Breiens vei er nå ferdigstilt, og det er forventet oppstart av arbeid med tverrforbindelsen under Lindbäckveien i løpet av februar. Bane NOR tilbyr SMS-varsling i forkant av at arbeidet med en ny tverrforbindelse starter opp, og i forkant av hver salve. Denne tjenesten er gratis. 

Til toppen