Roy Alstad og Hans Olav Dalen i SVV styrer elektroen i Kongsbergtunnelen.
Roy Alstad og Hans Olav Dalen i SVV styrer elektroen i Kongsbergtunnelen. (Foto: Kjell Wold)

Tunnel stappfull av elektronikk

Kongsbergtunnelen er kongen av vegtunnelene på E134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud med blant annet 95 kameraer, 430 skilt og 125 kilometer med kabler

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kameraer hver 50. meter, 50 styreskap, 36 SOS-stasjoner, 500 tunnelarmaturer og mer enn fire kilometer med kabelbruer.

Kongsbergtunnelen på ny E134 Damåsen-Saggrenda blir toløpstunnelen for de store tall og dimensjoner når den etter planen åpner for trafikk om vel halvannet år

Sikkerhet for hver meter

De to tunnelløpene fra Damåsen og ned til Tislegård blir proppfulle med aller siste nytt innen moderne teknologi og elektronikk når det gjelder styring og sikkerhet av høytrafikkerte vegtunneler.

Ett av mange tverrslag, rømingstunneler mellom de to tunnelløpene. Foto: Kjell Wold

Elektromenyen

Her er noe av sikkerhetsutstyret som er innebygd i Kongsbergtunnelen ved åpning:

9 evakueringsveger (9 tverrforbindelser mellom de to tunnelløpene)

7 tekniske bygg (5 i tunnel og 1 utenfor i hver ende).

18 brannvannsuttak

8 havarilommer

9 par med ventilatorer

Ledelys hver 25. meter gjennom begge tunnelene

7 høyspentrom med nettrafoer

7 hovedtavler

50 styreskap

Nødstrømsanlegg for kritiske installasjoner

Brannalarmanlegg i tekniske bygg

Kjøleanlegg i tekniske rom

Opplegg for DAB og nødsamband

36 SOS-stasjoner

2 SOS-kiosker

4100 meter kabelbruer

500 tunnelarmaturer inkludert i tverrslag

160 ledelys i tunnelløpene

125 kilometer med kabler

16 automatiske stenge-/ledebommer i forbindelse med innkjøring tunneler

430 variable LED-skilter (fartsgrense, kjørefeltsignaler, mm)

95 detekterende kameraer

Sju tekniske rom som dette må til for å styre all elektronikken i Kongsbergtunnelen. Foto: Kjell Wold

Styres direkte fra VTS

– Alt dette skal styres direkte fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn når vegen åpner for trafikk. Skjer det noe i ett av tunnelløpene som gjør at vegen stenges for trafikk, sørger skilt, bommer og annet utstyr for at trafikken blir omdirigert til det andre løpet og at trafikken styres toveis, eller via omkjøringsveg (gml. E134) forteller elektroansvarlig på E134-prosjektet i Statens vegvesen, Hans Olav Dalen.

Jarle Hellum i SVV ved åpningen mot byen, på Tislegård. Foto: Kjell Wold

Han forsikrer at Kongsbergtunnelen blir en vegtunnel med svært mye innebygd sikkerhet etter alle de siste EU-krav.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen