Trives i rollen som miljølokomotiv
(Foto: Hilde Lillejord)

Trives i rollen som miljølokomotiv

– Bane NOR har alltid to tanker i hodet samtidig; vi skal bygge nytt og miljøeffektiv, og samtidig rydde opp underveis. Det blir et spørsmål om kontinuerlig forbedring, forteller fagansvarlig ytre miljø i Bane NOR Gry Dahl.

  • Jernbane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som en av de største byggherrene i Norge, er Bane NOR opptatt av å sende de riktige miljøsignaler til bygg og anleggsbransjen. Jernbane er allerede regnet som en «grønn» transportform, som med marginale unntak går på strøm. Videre er det ventet vekst i både befolkning og transportbehov i de store byene, og den veksten må vi ta med gange, sykkel og kollektivtransport. Jernbanen spiller en viktig rolle i det. Samtidig har Bane NOR – som alle andre byggherrer med store samferdselsprosjekt – utslipp, i forbindelse med utbygging av de nye traséene, forteller Gry Dahl hos Bane NOR.

– Det som er nytt i Nasjonal transportplan (NTP) er fossilfrie anleggsplasser. Det er et mål at vi skal bli utslippsfrie på anleggsplassen innen 2030. Vi planlegger derfor ut fra det. Ofte krever det godt samarbeid med andre aktører, som har gode løsninger på området. Videre bygger vi ute i distriktene, hvor det ikke nødvendigvis er like lett å få alle disse løsningene på plass. Det kan være mangel på elektrisk kraft, for eksempel. Slike ting kan være forskjellig fra utbygging i en by som Oslo, og ute i distriktene.

Vi skal forbedre de løsningene vi har – og det er veldig spennende. Vi er en stor byggherre og er klare for å utfordre og utvikle leverandørmarkedet i en klimariktig retning.

– Vi skal forbedre de løsningene vi har – og det er veldig spennende. Nå er tiden inne for å utfordre næringslivet. Vi vet hva som må til for å begrense våre utslipp. Nå er det på tide å sørge for at våre samarbeidspartnere bidrar til de mål vi har satt oss. Vi er en stor byggherre og er klare for å utfordre og utvikle leverandørmarkedet i en klimariktig retning. Vi merker også at våre leverandører og samarbeidspartnere er klare til å ta den utfordringen.

Ser nytenking i avfallsnæringen

– Det er gøy å ha rollen som pådriver. Samtidig blir vi utfordret av miljøregelverket. Dagens regelverk for avfallshåndtering og forurensede masser er strengt, og det er bra. Det gjør det imidlertid dyrere å håndtere eldre og utrangert materiell, og delvis forhindrer det gjenbruk. Her kan ny teknologi hjelpe oss, men det krever et samspill mellom myndigheter, avfallsprodusenter – i dette tilfellet oss – og aktørene innen avfall. Sammen må vi forbedre potensiale for bedre utnyttelse av slikt materiale. Vi ser heldigvis en imponerende profesjonalisering i avfallsbransjen.

  Foto: Bane NOR

– Når det gjelder eksisterende anlegg, er veldig mye av det vi gjør lovpålagt. Mye er definert som miljøskadelige materialer eller forurensede masser, som må håndteres av profesjonelle aktører. Jernbanesviller må deponeres og destrueres, og mye av det elektriske anlegget inneholder farlige stoffer, og så videre. Det er begrenset hva vi kan gjøre, fordi det er lovpålagte krav for håndtering av denne type anlegg. Vi konsentrerer oss derfor om å levere det vi får beskjed om å gjøre, samtidig som vi reduserer den totale miljømessige belastningen mest mulig, innenfor de rammene vi har.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen