Trimble kjøper Vianova Systems

Trimble kjøper Vianova Systems

Trimble (NASDAQ: TRMB) kunngjorde 2. september at de har kjøpt norske Vianova Systems AS, et programvareselskap som har spesialisert seg på avansert programvare for Building Information Modelling (BIM) av infrastrukturprosjekter i Europa. Økonomiske avtalevilkår er ikke opplyst.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vianova Systems er en pionér i utviklingen av programvare for avansert BIM for infrastruktur – i hele livssyklusen av anleggsprosjekter – på tvers av vei-, jernbane-, sjø- og luftfartsinfrastruktur. Selskapet tilbyr en portefølje av løsninger for rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer.

Løsningene omfatter spesialverktøy for vei, jernbane, VA, anlegg, bruer og tunneler mm. Herunder også avanserte verktøy for geotekniske analyser og modellbasert prosjektsamhandling, prosjekterings- og modellsporbarhet, og automatisert designendring. Vianova Systems kan også vise til store leveranser av forvaltningsløsninger for infrastruktur for nasjonale vei- og jernbanemyndigheter – med mål om å bygge bro over gapet mellom prosjektering, bygging og drift.

[factbox id="1"]

Trimble har fokus på å verdiøke sin Constructible Model for å maksimere effektiviteten på tvers av prosjekterings-, bygge- og forvaltningslivssyklusen. Målet er å oppnå et slankere ressurseierskap gjennom hele prosjektets livssyklus. Trimbles Constructible Model gjør prosjektdeltagerne i stand til å visualisere, sekvensere, oppdage designfeil, samhandle og optimalisere prosessene – og derigjennom redusere antall prosjekteringsfeil og konflikter betydelig, samtidig som man øker nøyaktigheten og kvaliteten på utført arbeid.

Oppkjøpet av Vianova Systems vil utvide Trimbles Connected Site®-portefølje. Dette er en omfattende systemløsning som gir et høyt integrasjonsnivå på prosess- og arbeidsflyten for å optimalisere oppgavene – fra prosjekteringsfasen til ferdig prosjekt. Resultatet er betydelige forbedringer i planlegging, sanntids prosjektledelse og produktiviteten i hele anleggslivssyklusen.

– Kombinasjonen av Vianova Systems' BIM-kvaliteter og Trimbles evner til å omgjøre ”byggbarhet” til arbeidsflyt vil optimalisere både anleggs- og prosjektprosessene. Med Vianova Systems kan vi nå levere løsninger for prosjekteiere, ingeniører og entreprenører som gir tettere samhandling i infrastrukturprosjekter, sier Roz Buick, Vice President for Trimbles Civil Engineering & Construction Division. – Resulterende løsninger vil muliggjøre betydelige effektivitetsgevinster, noe som også vil være en pådriver for større omstilling i anleggsbransjen.

– Vianova Systems har en visjon om full digitalisering og samhandling ved hjelp av en helhetlig BIM-modell i både prosjekteringen, byggingen og driften av infrastruktur, sier Idar Kirkhorn, daglig leder for Vianova Systems. – Sammen med våre løsninger vil Trimbles ledende løsninger for posisjonerings- og arbeidsflytautomatisering øke vår kollektiv evne til å levere Trimbles unike Constructible Modell så tidlig i livssyklusen som mulig. Våre eksisterende kunder vil dra nytte av dette når vi nå fortsetter å utvikle, selge og støtte våre Novapoint- og Quadri-produkter.

Oppkjøpet av Vianova Systems omfatter selskapets heleide virksomheter i Norge, Sverige og Danmark, samt deleide datterselskaper i Benelux og Frankrike. Andre tilknyttede Vianova-selskaper i Norge og internasjonalt er ikke inkludert i oppkjøpet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen