Trimble kjøper Vianova Systems

Trimble kjøper Vianova Systems

Trimble (NASDAQ: TRMB) kunngjorde 2. september at de har kjøpt norske Vianova Systems AS, et programvareselskap som har spesialisert seg på avansert programvare for Building Information Modelling (BIM) av infrastrukturprosjekter i Europa. Økonomiske avtalevilkår er ikke opplyst.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Vianova Systems er en pionér i utviklingen av programvare for avansert BIM for infrastruktur – i hele livssyklusen av anleggsprosjekter – på tvers av vei-, jernbane-, sjø- og luftfartsinfrastruktur. Selskapet tilbyr en portefølje av løsninger for rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer.

Løsningene omfatter spesialverktøy for vei, jernbane, VA, anlegg, bruer og tunneler mm. Herunder også avanserte verktøy for geotekniske analyser og modellbasert prosjektsamhandling, prosjekterings- og modellsporbarhet, og automatisert designendring. Vianova Systems kan også vise til store leveranser av forvaltningsløsninger for infrastruktur for nasjonale vei- og jernbanemyndigheter – med mål om å bygge bro over gapet mellom prosjektering, bygging og drift.

[factbox id="1"]

Trimble har fokus på å verdiøke sin Constructible Model for å maksimere effektiviteten på tvers av prosjekterings-, bygge- og forvaltningslivssyklusen. Målet er å oppnå et slankere ressurseierskap gjennom hele prosjektets livssyklus. Trimbles Constructible Model gjør prosjektdeltagerne i stand til å visualisere, sekvensere, oppdage designfeil, samhandle og optimalisere prosessene – og derigjennom redusere antall prosjekteringsfeil og konflikter betydelig, samtidig som man øker nøyaktigheten og kvaliteten på utført arbeid.

Oppkjøpet av Vianova Systems vil utvide Trimbles Connected Site®-portefølje. Dette er en omfattende systemløsning som gir et høyt integrasjonsnivå på prosess- og arbeidsflyten for å optimalisere oppgavene – fra prosjekteringsfasen til ferdig prosjekt. Resultatet er betydelige forbedringer i planlegging, sanntids prosjektledelse og produktiviteten i hele anleggslivssyklusen.

– Kombinasjonen av Vianova Systems' BIM-kvaliteter og Trimbles evner til å omgjøre ”byggbarhet” til arbeidsflyt vil optimalisere både anleggs- og prosjektprosessene. Med Vianova Systems kan vi nå levere løsninger for prosjekteiere, ingeniører og entreprenører som gir tettere samhandling i infrastrukturprosjekter, sier Roz Buick, Vice President for Trimbles Civil Engineering & Construction Division. – Resulterende løsninger vil muliggjøre betydelige effektivitetsgevinster, noe som også vil være en pådriver for større omstilling i anleggsbransjen.

– Vianova Systems har en visjon om full digitalisering og samhandling ved hjelp av en helhetlig BIM-modell i både prosjekteringen, byggingen og driften av infrastruktur, sier Idar Kirkhorn, daglig leder for Vianova Systems. – Sammen med våre løsninger vil Trimbles ledende løsninger for posisjonerings- og arbeidsflytautomatisering øke vår kollektiv evne til å levere Trimbles unike Constructible Modell så tidlig i livssyklusen som mulig. Våre eksisterende kunder vil dra nytte av dette når vi nå fortsetter å utvikle, selge og støtte våre Novapoint- og Quadri-produkter.

Oppkjøpet av Vianova Systems omfatter selskapets heleide virksomheter i Norge, Sverige og Danmark, samt deleide datterselskaper i Benelux og Frankrike. Andre tilknyttede Vianova-selskaper i Norge og internasjonalt er ikke inkludert i oppkjøpet.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen