Trikkebyen Oslo skal realiseres

Trikkebyen Oslo skal realiseres

Trikkens rolle skal styrkes slik at den kan bli kollektivtrafikkens bærebjelke i Oslos gater. Trikkeprogrammet anbefaler å investere i 79 energieffektive og kapasitetssterke trikker. En utvidelse av trikkenettet foreslås også, blant annet med en egen trikketrasé på Ring 2 fra Majorstuen til Helsfyr.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bærekraftig hovedstad

Torsdag 18. juni fikk miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) overlevert rapporten «Trikkens rolle» fra Trikkeprogrammet, som er et samarbeid mellom Sporveien, Oslo Vognselskap, Bymiljøetaten og Ruter.

Overrekkelsen foregikk om bord på trikken, som kjørte fra sentrum mot Ring 2. Rapporten ble bestilt av byrådet i 2014.

- Min ambisjon er en bærekraftig hovedstad der mobilitetsløsningene er grønne, og folk ikke trenger å bruke bil i hverdagen,

- Vi trenger nye trikker og infrastrukturtiltak som gjør det mulig for trikken å ta sin del av transportbehovet i fremtiden. Oslo er en trikkeby og trikken har, og kommer til å ha, en viktig rolle i å skape pulserende bygater, i et samspill med fotgjengere og syklister. Denne rapporten har mange gode forslag som vi skal jobbe videre med frem mot innkjøp av nye trikker, sier Guri Melby (V).

-Satsing på trikken er et viktig bidrag for at Oslo skal nå sitt mål om en smart, grønn og trygg hovedstad. Frem til det kommer nye trikker til Oslo, gjør vi alt vi kan for å hente mer kapasitet ut av de trikkene vi har i dag. Dette gjøres ved å ha flere trikker i trafikk og færre inne på verkstedet, sier Sporveissjefen Cato Hellesjø

Skal avlaste buss i bygatene

I rapporten foreslås det trikk på Ring 2 og trikk fra sentrum, via St. Haugen til Sagene. Fjordtrikken foreslås mellom Jernbanetorget og Rådhusplassen, mens Ljabrubanen forlenges til Hauketo. Trikk fra Sinsen til Tonsenhagen, med mulighet for forlengelse til Veitvet/Linderud står også på planen.

- Trikken spiller en viktig rolle når vi skal utvikle morgendagens løsninger i en hovedstad som vokser i rekordfart. Vi vet at trikken er populær, og med et effektivt trikketilbud som binder byen sammen på gateplan, har vi tro på at det vil øke byens attraktivitet. Flere trikker vil kunne avlaste bygatene for biler og busser som i dag stamper i kø. Trikk i egen trasé på Ring 2 vil gi en rask forbindelse mellom øst og vest, sier Bernt Reitan Jenssen som er administrerende direktør i Ruter og leder av programstyret i Trikkeprogrammet.

Venter 71 millioner passasjerer i 2030

I 2014 ble det gjennomført 51 millioner reiser med trikken. Trikken har de siste ti årene hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 5,5 prosent, mye på grunn av høyere frekvens og et mer ettertraktet rutetilbud.

Med korte avstander til nærmeste trikkeholdeplass, og et tilbud som i dag, er det forventet en passasjervekst på omlag 30 prosent (ca. 1,5 prosent årlig).

I 2030 er det beregnet at trikken kan få 71 millioner reiser.

Rapporten beskriver antall trikker det er behov for i tre skisserte scenarier for trikken fram mot 2030.

Trikkeprogrammet anbefaler scenario to, som gir trikken et større markedsgrunnlag ved å gjøre endringer i busstilbudet i overlappende områder.

Det foreslås kjøp av 79 trikker pluss en vedlikeholdsreserve, og at dagens infrastruktur kan utnyttes enda bedre. Det muliggjør flere avganger og bedre utnyttelse av kapasiteten på trikken.

Det er også anbefalt at man skaffer seg en opsjon på forlengelse av de nye trikkene med ekstra midtledd, og opsjon på kjøp av flere trikker.

Må sikre fremkommeligheten

Scenario to forutsetter tiltak som sikrer fremkommeligheten for trikken, som innstramming på bilkjøring og parkering i og langs trikkens trasé.

- Et effektivt og forutsigbart kollektivnett er en forutsetning for å skape et godt bymiljø og et levende sentrum. Når det nå planlegges store investeringer på trikkenettet, må Oslo være villige til å gjøre de nødvendige prioriteringer av gateareal. Fremkommeligheten for trikken må sikres, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten, Hans Edvardsen.

Last ned rapporten her.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen