Fra venstre: Andrés Arizcorreta, styreformann og adm. dir. i CAF, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg, Sporveissjef Cato Hellesjø og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo rådhus.
Fra venstre: Andrés Arizcorreta, styreformann og adm. dir. i CAF, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg, Sporveissjef Cato Hellesjø og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo rådhus. (Foto: Sporveien)

Trikkebyen Oslo blir universelt utformet med nye trikker

Oslos trikker og trikkeholdeplasser blir universelt utformet når de 87 nye trikkene Sporveien skal kjøpe for Oslo kommune er satt i trafikk. Totalt skal det bestilles 87 nye trikker fra den spanske trikkeleverandøren CAF. De nye trikkene legger også til rette for å kunne frakte opp til 100 millioner passasjerer årlig, som er en dobling fra dagens nivå.

  • Trikk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Universell utforming har vært et viktig område for oss å få på plass, både når det gjelder krav til nye trikker og holdeplassene som folk skal bruke for å gå av og på trikkene. Det skal være enkelt og tilgjengelig for alle å bruke trikken i Oslo. Jeg er glad for å kunne fortelle at de nye trikkene som skal leveres av den spanske leverandøren CAF vil være universelt utformet, sier konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø.

Lavgulvtrikker med god plass om bord og større kapasitet

De nye trikkene blir lavgulvtrikker, som gjør det lettere for alle å komme av og på. De får økt kapasitet, som gir plass til flere passasjerer og øker komforten for de reisende. God plass om bord gir mulighet for flere passasjerer i rushtiden, men like viktig er at det gir en romslig trikk med god plass om bord som øker komforten for de reisende og reduserer oppholdstid på holdeplasser slik at både folk, barnevogner og rullestoler kan komme av og på uten unødig ventetid.

  Illustrasjon: Sporveien

En moderne trikk med god tilgjengelighet gir imidlertid ikke bare de reisende fordeler, men er også positivt for Sporveien Trikken som operatør. God passasjerflyt bidrar blant annet til høyere fremføringshastighet, reduserte driftskostnader, flere reisende og bedre tilgjengelighet og brukervennlighet. På denne måten bidrar god plass om bord og større kapasitet til at det kan brukes mer tid og penger på å tilby de reisende et enda bedre kollektivtilbud. 

Oslos trikkekjøp fra anskaffelse til designfase

Arbeidet med å kjøpe nye trikker til Oslo går nå over i en ny fase, designfasen. Siden mai 2017 har Sporveien gjennomført en konkurranse med prekvalifiserte leverandører knyttet til anskaffelsen av nye trikker til Oslo. CAF er nå valgt som leverandør med sin modell Urbos 100, og det er undertegnet kontrakt mellom Sporveien og CAF om leveranse av 87 trikker som skal leveres i perioden 2020 til 2024. Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.

  Foto: Sporveien

I designfasen vil den endelige utformingen av den nye trikken gjøres. Arbeidet gjøres med basis i modellen Urbos 100, tilpasninger som skal gjøres knyttet til kollektivtrafikken i Oslo og forhold som kommer opp i forbindelse med brukertesting. Den nye trikkemodellen vil i Oslo få navnet SL 18 som spiller på årstallet trikken ble bestilt. 

Trikken er et viktig bidrag

Oslo kommune har satt som hovedmål i sitt arbeid med universell utforming at alle virksomheter i kommunen skal ha implementert krav til universell utforming innen sine ansvarsområder innen utgangen av 2025. Det innebærer blant annet at transportsystemer som trikken skal ha tilgjengelighet i alle ledd av reisekjeden. Oslo kommunes felles prinsipper for universell utforming bygger også på regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Fakta om Trikkeprogrammet

  • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
  • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020.
  • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen