Trikkeanskaffelse til Oslo

Trikkeanskaffelse til Oslo

Offentliggjøringen skjedde onsdag 16.3.2016. Behovet for å kjøpe nye trikker til Oslo har vært kjent lenge.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien sier han er svært fornøyd med at Sporveien fikk oppdraget med å anskaffe nye trikker til Oslo og at oppgaven tas svært seriøst.

– Det er gledelig at arbeidet med trikkeanskaffelsen nå holder rute og vi er en energisk gjeng som tar ansvar for dette. Sporveien har 140 års erfaring med trikkedrift i Oslo og jeg er helt sikker på at vi har den beste kompetansen til å ta dette helt til mål, sier Cato Hellesjø.

Bakgrunn

Behovet for å kjøpe nye trikker til Oslo har vært kjent lenge. Deler av trikkeparken (SL79) er levert i perioden 1981-1989 og nærmer seg sårt utskiftning. Disse trikkene tilfredsstiller heller ikke kravene til universell utforming. Etter forutgående arbeid ble det i 2013 levert en KVU (konseptvalgs utredning) som anbefalte etableringen av et program der infrastruktur, baser og rullende materiell ble lagt inn i samme program. Formelt mandat for å starte trikkeanskaffelsen med et forprosjekt ble etablert sommeren 2014. Arbeidet med forprosjektet ble gjennomført, og rapport forelå 2015. Kvalitetshensynet har vært overordnet, og forventningene innfridd.

[img id="1"]

Oslo by satser stort på trikk

Bystyret i Oslo kommune vedtok 16.desember å kjøpe 87 nye trikker, med en mulig opsjon for ytterligere 60 trikker. Sporveien har tidligere annonsert at prekvalifiseringsdokumentene skulle sendes ut i første kvartal 2016, og fremdriftsplanen holdes. Formålet er å finne de leverandørene som er best i stand til å møte kravene i en leveranse av nye trikker til Oslo.

Fremdrift

Leverandørene har en frist frem til 2.5.2016 å levere dokumentasjon som påkrevet i kunngjøringen. Etter dette pågår et arbeide med å evaluere de potensielle leverandørene og i starten av september 2016 vil det bli kunngjort hvilke leverandører som Sporveien ønsker å gå videre med i en konkurranse om å levere nye trikker til Oslo.

Målsettingen er at endelig avtale om leveranse av nye trikker til Oslo kan skje i august 2017, og at to nye trikker kan leveres for vintertesting i Oslo vinteren 2019/2020. Serieleveranse forventes etter dette i fra 2020 og at alle de 87 nye trikkene skal være levert i satt i drift i 2014.

Målsetting

Anskaffelsen vil bli gjennomført etter Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter og endelig valg av leverandør, vogntype og pris vil bli avgjort etter konkurranse og forhandling. Sporveien er trygge på at de skal i vareta Oslo kommunesstrenge krav til investeringer og kvalitetssikring, både med hensyn til kvalitet og kostnad og at anskaffelsen skal møte byens forventninger.

Til toppen