Trenger ikke å lagre fornybar energi

Trenger ikke å lagre fornybar energi

Fornybar energi og høyspent likestrømsoverføring kan i løpet av 15 år redusere utslipp av drivhusgass i USA med omkring 80 % uten at strømprisene øker.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette viser en undersøkelse fra University of Colorado og NOAA, en vitenskapelig etat underlagt det amerikanske Handelsdepartementet. Rapporten er publisert i magasinet Nature Climate Change.

[factbox id="1"]

Stor utfordring

En stor utfordring med sol- og vindenergi er at det er behov for energireserverer både når det er mørkt og når det ikke blåser. Disse reservene kommer som oftest fra fossile kraftverk der det er kostbart å bygge anlegg for energilagring.

I rapporten skriver forskerne at meteorologiske data viser at det alltid blåser et eller annet sted i USA, og når det er skyer et sted, er det alltid sol et annet.

Regionale kraftnett

Det anbefales derfor å bygge regionale kraftnett, som kan knyttes sammen med et nasjonalt nett, som distribuerer energi dit behovet er størst.

Når det gjelder lange strekninger, faller valget på høyspent likestrømsoverføring (HVDC) som har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm.

Ulike prisscenarioer

I sin undersøkelse har forskerne prøvd ulike scenarioer med varierende priser på både fornybar energi og fossilt brensel. Hvis prisen på den fornybare energien var lavere, samtidig som prisen på naturgassen var høyere, ville det redusere CO2-utslippet med 78 % sammenlignet med 1990. Strømprisen kunne da tilsvare 86 øre/kWh.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen