Trenger ikke å lagre fornybar energi

Trenger ikke å lagre fornybar energi

Fornybar energi og høyspent likestrømsoverføring kan i løpet av 15 år redusere utslipp av drivhusgass i USA med omkring 80 % uten at strømprisene øker.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette viser en undersøkelse fra University of Colorado og NOAA, en vitenskapelig etat underlagt det amerikanske Handelsdepartementet. Rapporten er publisert i magasinet Nature Climate Change.

[factbox id="1"]

Stor utfordring

En stor utfordring med sol- og vindenergi er at det er behov for energireserverer både når det er mørkt og når det ikke blåser. Disse reservene kommer som oftest fra fossile kraftverk der det er kostbart å bygge anlegg for energilagring.

I rapporten skriver forskerne at meteorologiske data viser at det alltid blåser et eller annet sted i USA, og når det er skyer et sted, er det alltid sol et annet.

Regionale kraftnett

Det anbefales derfor å bygge regionale kraftnett, som kan knyttes sammen med et nasjonalt nett, som distribuerer energi dit behovet er størst.

Når det gjelder lange strekninger, faller valget på høyspent likestrømsoverføring (HVDC) som har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm.

Ulike prisscenarioer

I sin undersøkelse har forskerne prøvd ulike scenarioer med varierende priser på både fornybar energi og fossilt brensel. Hvis prisen på den fornybare energien var lavere, samtidig som prisen på naturgassen var høyere, ville det redusere CO2-utslippet med 78 % sammenlignet med 1990. Strømprisen kunne da tilsvare 86 øre/kWh.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen