Trenger ikke å lagre fornybar energi

Trenger ikke å lagre fornybar energi

Fornybar energi og høyspent likestrømsoverføring kan i løpet av 15 år redusere utslipp av drivhusgass i USA med omkring 80 % uten at strømprisene øker.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette viser en undersøkelse fra University of Colorado og NOAA, en vitenskapelig etat underlagt det amerikanske Handelsdepartementet. Rapporten er publisert i magasinet Nature Climate Change.

[factbox id="1"]

Stor utfordring

En stor utfordring med sol- og vindenergi er at det er behov for energireserverer både når det er mørkt og når det ikke blåser. Disse reservene kommer som oftest fra fossile kraftverk der det er kostbart å bygge anlegg for energilagring.

I rapporten skriver forskerne at meteorologiske data viser at det alltid blåser et eller annet sted i USA, og når det er skyer et sted, er det alltid sol et annet.

Regionale kraftnett

Det anbefales derfor å bygge regionale kraftnett, som kan knyttes sammen med et nasjonalt nett, som distribuerer energi dit behovet er størst.

Når det gjelder lange strekninger, faller valget på høyspent likestrømsoverføring (HVDC) som har mindre effekttap enn høyspent vekselstrøm.

Ulike prisscenarioer

I sin undersøkelse har forskerne prøvd ulike scenarioer med varierende priser på både fornybar energi og fossilt brensel. Hvis prisen på den fornybare energien var lavere, samtidig som prisen på naturgassen var høyere, ville det redusere CO2-utslippet med 78 % sammenlignet med 1990. Strømprisen kunne da tilsvare 86 øre/kWh.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen