Tre selskaper samler seg under felles profil

Tre selskaper samler seg under felles profil

Nettservice blir det nye navnet på entreprenørselskapene Lier Elentreprenør, Nettservice Østlandet og Ringeriks-Kraft Service når de samler seg under det samme varemerket.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Entreprenørselskapene, som alle er en del av Ringeriks-Kraft konsernet, er klare for å ta steget videre i utviklingen for å skape en sterkere virksomhet for fremtiden. I februar bytter selskapene navn til Nettservice Drammen AS, Nettservice Hadeland AS og Nettservice Ringerike AS, og får samtidig en helt ny profil.

[factbox id="1"]

Skal bli lettere for kunder

Tidligere har det vært lite som har knyttet de tre selskapene sammen, bortsett fra eierskapet. Selv om det blir en felles profil, er fortsatt den lokale forankringen og kunnskapen til de ulike markedene en viktig del av oss.

– Hele grunntanken med å samle oss under den samme profilen er at det skal bli lettere for våre kunder. De skal være sikre på at vi jobber sømløst mellom selskapene og at vi står sammen som et lag. Samtidig beholder vi lokalkunnskapen ved våre selskaper, og utveksler mye erfaringer med hverandre for å bli enda sterkere sammen, forteller Steffen Fagerås, leder for entreprenørvirksomheten i Ringeriks-Kraft.

Selskapene hører sammen og er ikke konkurrenter

Med en tydeligere forankring mellom selskapene blir det synliggjort at entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft er en gruppe. Den felles profilen skal vise kunder og samarbeidspartnere at selskapene ikke er konkurrenter, men at de hører sammen.

– Vi vil løfte frem merverdien av at vi har fått inn flere selskaper til entreprenørvirksomheten vår.

Dette er god alene, best sammen i praksis. De enkelte selskapene får frihet til å drive virksomheten sin, men med et felles varemerke kommer også et ansvar å tenke på hva som er best for oss som gruppe, avslutter Fagerås.

SMARTservice Norge AS som utfører montasje av nye smarte målere, som også er en del av entreprenørvirksomheten, bytter ikke navn eller profil.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen