Tre selskaper samler seg under felles profil

Tre selskaper samler seg under felles profil

Nettservice blir det nye navnet på entreprenørselskapene Lier Elentreprenør, Nettservice Østlandet og Ringeriks-Kraft Service når de samler seg under det samme varemerket.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Entreprenørselskapene, som alle er en del av Ringeriks-Kraft konsernet, er klare for å ta steget videre i utviklingen for å skape en sterkere virksomhet for fremtiden. I februar bytter selskapene navn til Nettservice Drammen AS, Nettservice Hadeland AS og Nettservice Ringerike AS, og får samtidig en helt ny profil.

[factbox id="1"]

Skal bli lettere for kunder

Tidligere har det vært lite som har knyttet de tre selskapene sammen, bortsett fra eierskapet. Selv om det blir en felles profil, er fortsatt den lokale forankringen og kunnskapen til de ulike markedene en viktig del av oss.

– Hele grunntanken med å samle oss under den samme profilen er at det skal bli lettere for våre kunder. De skal være sikre på at vi jobber sømløst mellom selskapene og at vi står sammen som et lag. Samtidig beholder vi lokalkunnskapen ved våre selskaper, og utveksler mye erfaringer med hverandre for å bli enda sterkere sammen, forteller Steffen Fagerås, leder for entreprenørvirksomheten i Ringeriks-Kraft.

Selskapene hører sammen og er ikke konkurrenter

Med en tydeligere forankring mellom selskapene blir det synliggjort at entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft er en gruppe. Den felles profilen skal vise kunder og samarbeidspartnere at selskapene ikke er konkurrenter, men at de hører sammen.

– Vi vil løfte frem merverdien av at vi har fått inn flere selskaper til entreprenørvirksomheten vår.

Dette er god alene, best sammen i praksis. De enkelte selskapene får frihet til å drive virksomheten sin, men med et felles varemerke kommer også et ansvar å tenke på hva som er best for oss som gruppe, avslutter Fagerås.

SMARTservice Norge AS som utfører montasje av nye smarte målere, som også er en del av entreprenørvirksomheten, bytter ikke navn eller profil.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen