Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015.
Illustrasjonsfoto fra dobbeltsporstrekningen Langset-Kleverud langs Mjøsa, som åpnet i 2015. (Foto: Øystein Grue)

Tre grunner til å spre jernbaneutbyggingene ut i tid

Bane NOR har gitt sine faglige innspill til jernbanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal beskrive hvordan jernbanesatsingen i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) vil foregå i praksis.

  • NTP
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det blir en massiv jernbanesatsing som vil gi flere avganger og kortere reisetid på mange viktige jernbanestrekninger. Både politikere og reisende har store forventninger til investeringene.

Det er stilt spørsmål ved at Bane NOR anbefaler å gjøre de store jernbaneutbyggingene noe mer over tid slik at noen strekninger ferdigstilles senere enn forutsatt. Det er blitt oppfattet som å skulle skape ulemper for de reisende.

– Jeg vil si tvert om og ønsker å presisere hvorfor vi mener dette er riktig, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund: Vi kan både spare de reisende for ulemper med stengte baner og buss for tog og bygge inntil ti milliarder kroner rimeligere — samtidig som vi oppnår målene i NTP med flere avganger og kortere reisetid. Pendlerne tjener på dette.

NTP legger opp til å sluttføre flere nye jernbaneprosjekter samtidig, først og fremst gjelder dette InterCity-strekningene. Bane NOR anbefaler heller en jevnere progresjon. Det er tre hovedgrunner til dette: 

Grunn 1: Begrense buss for tog

Utbygging av jernbane gir perioder med stengte jernbanestrekninger og buss for tog. Når flere jernbanestrekninger bygges ut samtidig må togtrafikken i perioder stanses flere steder samtidig. Dette bør begrenses til en strekning av gangen for å unngå store ulemper for de reisende og togselskapene. 

Grunn 2: Mer jernbane for pengene

Det blir uforholdsmessig dyrt å bygge så mye jernbane på en gang. Det går på kapasiteten løs —  både i entreprenørmarkedet og hos byggherren Bane NOR.

– Det er ikke praktisk mulig å bygge opp tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i entreprenørmarkedet og hos oss selv til at vi kan håndtere så mye uten at kostnadene blir for store. Det blir mer jernbane for pengene ved å spre utbyggingene mer ut i tid og ikke bygge for mange steder på en gang, sier Gorm Frimannslund.

Grunn 3: Bygge smartere

Det er ikke nødvendig med flest mulig kilometer nytt dobbeltspor for at kundene skal oppnå flere avganger og kortere reisetid. Ved å stokke utbyggingsrekkefølgen riktig kan store effekter for de reisende tas ut fortløpende.

– Vi bør ha fokus på å først fullføre de utbyggingsetappene som gir størst nytte for flest mulig, sier Gorm Frimannslund. Når indre intercity til Tønsberg, Hamar, Sarpsborg og Hønefoss er bygget, kan vi bygge de smarteste etappene som gir gevinster for ytre InterCity til Lillehammer og Larvik/Skien.

Har god kompetanse

Aftenposten har skrevet utførlig om Bane NORs forslag og skriver at en av årsakene til utsettelsene er at «Bane Nor er usikre på om de har kompetansen som må til for å gjennomføre alle prosjektene».

– Jeg synes avisen fikk med mange av hovedpunktene, men dette punktet er blitt misforstått. Ingen aktør i Norge har bedre kompetanse på dette enn Bane NOR. Jeg er stolt over at Bane NOR består av dyktige og profesjonelle medarbeidere som besitter den nødvendige kunnskapen, erfaringen og kompetansen om hvordan vi bygger fremtidens jernbane. Med en økning i prosjektporteføljen framover trenger vi også å øke med flere dyktige medarbeidere med rett kompetanse. Tilsvarende utfordring vil entreprenørene ha. Det er dette det siktes til i artikkelen, sier Frimannslund.

Prosessen videre

Jernbanedirektoratet vil nå behandle Bane NORs innspill i sitt videre arbeid med Jernbanens handlingsprogram med en påfølgende høringsrunde.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen