Traseen for Ringeriksbanen og E16 besluttet

Traseen for Ringeriksbanen og E16 besluttet

Regjeringen har besluttet at traséen for delstrekning 4 skal følge det såkalte alternativ 4f Helgelandsmolinja. Dette er i tråd med anbefalingen fra Jernbaneverket og Statens vegvesen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er svært fornøyd med at det er besluttet trasé på delstrekning 4. Dermed er trasé besluttet for hele Ringeriksbanen og E16. Vi kan nå konsentrere vårt plan- og utredningsarbeid om den besluttede traséen. Beslutningen bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

[img id="1"]

Ny transporthverdag

- Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde full framdrift i planlegging og senere bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønbefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier han.

- Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan, og vil vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet framover, sier kommunal - og moderinseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er også viktig at det er avklart at veistrekningen E16 Skaret-Høgkastet vil være et rent vegprosjekt med Hole kommune som planmyndighet, mens det øvrige vil være et fellesprosjekt for vei og bane med statlig plan, avslutter Klokkersveen.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen