Traseen for Ringeriksbanen og E16 besluttet

Traseen for Ringeriksbanen og E16 besluttet

Regjeringen har besluttet at traséen for delstrekning 4 skal følge det såkalte alternativ 4f Helgelandsmolinja. Dette er i tråd med anbefalingen fra Jernbaneverket og Statens vegvesen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er svært fornøyd med at det er besluttet trasé på delstrekning 4. Dermed er trasé besluttet for hele Ringeriksbanen og E16. Vi kan nå konsentrere vårt plan- og utredningsarbeid om den besluttede traséen. Beslutningen bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

[img id="1"]

Ny transporthverdag

- Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde full framdrift i planlegging og senere bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønbefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen. For folk og næringsliv blir det en ny transporthverdag når prosjektene står ferdige, sier han.

- Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan, og vil vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet framover, sier kommunal - og moderinseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er også viktig at det er avklart at veistrekningen E16 Skaret-Høgkastet vil være et rent vegprosjekt med Hole kommune som planmyndighet, mens det øvrige vil være et fellesprosjekt for vei og bane med statlig plan, avslutter Klokkersveen.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen