Transportplan: mot gjennomslag for bedriftene

Transportplan: mot gjennomslag for bedriftene

- Dette ser ut som en transportplan som svarer på næringslivets behov. Det er NHO-sjef Kristin Skogen Lunds dom over det som foreløpig er kjent om ny Nasjonal Transportplan (NTP)

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Regjeringspartiene Høyre og Frp har, sammen med samarbeidspartiene Venstre og KrF, dryppet godbiter til hele landet, fra den kommende NTP-en, som har en ramme på opp mot tusen milliarder kroner. Selve meldingen kommer nærmere påske. Derfor er ikke alle detaljene klare ennå.

- Men ut fra det som har kommet frem til nå, både om pengebruk og store prosjekter, ser det ut til at regjeringen innfrir i stor grad på det lokale bedrifter landet rundt er opptatt av og har bedt om. Dette ligner det ambisiøse løftet på samferdsel som vi derfor har ønsket – og som vi har spilt inn på forhånd. Dette får folk og bedrifter i hele landet glede av, sier Skogen Lund.

- Det er også i tråd med den opptrappingen som vi har sett de siste årene.

Viktig for bedriftene

- For bedriftene handler dette blant annet om å redusere ulemper og kostnader med lange avstander til sine markeder, om de er i Norge eller nedover i Europa. Det handler også om å knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen, slik at reisen til jobb og ut til kunder blir kortere. Og det handler, ikke minst, om sikkerhet langs vei og bane og lavere klimagassutslipp.

Budsjett og hvilke prosjekter som skal prioriteres, er selvfølgelig viktig, mener Skogen Lund:

- Men vi må også se på hvordan vi planlegger raskere og bruker pengene mer effektivt.

Krever politisk prioritering

NHO-sjefen understreker at det er helt sentralt å få et bredest mulig politisk flertall bak disse prioriteringene, for å sikre at planen faktisk blir fulgt opp i de årlige budsjettene, uavhengig av regjeringer: - Vi har nå noen måltall som gjelder 12 år fremover i tid.

På viktige områder, både for investeringer og vedlikehold, er det presserende, akutte behov:

- Hvis regjeringen følger opp dagens løfte om at mest penger blir brukt i første delen av NTP-perioden, er det gledelig, sier Skogen Lund.

Forbehold om endelig NTP

- Vi må selvfølgelig ta det forbeholdet om at det er mye vi foreløpig ikke kjenner til, ettersom hele innholdet først blir kjent når planen legges frem før påske. Alt vi har hørt noe om til nå er jo positive saker. Når vi ser helheten vil vi se hva som ikke når opp i prioriteringen.

- Vi er blant annet spent på den satsingen på gods over på bane og kjøl som er lovet. Det har stor betydning for å gå i retning av lavutslippssamfunnet. At nesten halvparten av investeringene – 45 % – går til jernbane, er bra i så måte.

Til toppen