Trådløs overvåkning for økt sikkerhet

Trådløs overvåkning for økt sikkerhet

Tyveri fra anleggsområder er et økende problem. For å møte denne utfordringen har selskapet Wireless Security inngått et samarbeid med Securitas for å tilby trådløs videoovervåkning av anleggsområder.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Den trådløse rullende enheten, en tilhenger med teknisk utstyr, inneholder servere med direkte kontakt til alarmsentralen hos Securitas. Enheten kommuniserer trådløst med kamera plassert i periferien og kan konfigureres for å sikre et stort område. Enhetene kan utstyres med termiske eller andre andre typer kamera, innleder Kåre Kåsin, salgssjef i Wireless Security.

– Enhetene kan utstyres med lyskastere og høytalere som styres fra sikkerhetssentralen hos Securitas. Løsningen kalles en Remote Video Solution (RVS) som er IP-basert og kan settes opp etter kundens behov. Vi bistår kunden med planlegging og mest mulig effektivt oppsett av systemet, utdyper han.

SETTES OPP PÅ KORT TID

Den rullende enheten kan plasseres i områder uten tilgang på strøm. Løsningen kan også settes opp på kort tid i forbindelse med uforutsette hendelser.

– Den rullende enheten kan stå fem uker uten strøm så man er ikke avhengig av 230 Volt spenning i områdene den plasseres. Ofte settes løsningen opp midlertidig inntil man får etablert en permanent løsning, sier han.

Løsningen kan tilpasses ulike typer områder med behov for overvåkning.

– Vi henvender oss til byggeplasser, store anleggsplasser, sportsarrangementer, samt infrastruktur under oppbygging, hvor man blant annet ønsker å forhindre tyveri av kobber. Et annet eksempel er Skjeggestadbrua som ble sikret i løpet av et døgn med denne løsningen, sier han.

PLANLEGGER GRØNN LØSNING

Foreløpig er løsningen basert på strøm fra et aggregat i den rullende enheten.

– Vi planlegger en mer miljøvennlig løsning i fremtiden, basert på brenselceller, avslutter Kåsin.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen