Totalleverandør av pukk for Mjøsregionen

Totalleverandør av pukk for Mjøsregionen

Samferdselssatsningene rundt Mjøsa stiller store krav til leveransedyktigheten hos aktørene i bygg- og anleggsbransjen. For å møte den regionale etterspørselen for pukk og grus, slår fire aktører seg nå sammen og danner et fellesforetak.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Området rundt Mjøsa står foran landets største utbygginger innen samferdsel de neste årene. For å møte etterspørselen går den tradisjonsrike familiebedriften Feiring Bruk AS nå sammen med Stange Pukk AS, AS Maskinservice og Erling Rolstad AS om å etablere Mjøspukk AS, et joint venture som vil kunne forsyne hele Mjøsregionen med pukk og grus.

Fra lokale leverandører til regionalleverandør

Konsernleder i Feiring Bruk, Trygve Ollendorff, er svært fornøyd over å kunne innlede partnerskap med tre selskaper med sterk lokal forankring.

– I stedet for at vi er fire frittstående aktører som dekker hvert vårt lokale marked, kan vi nå samlet sett betjene et mye større område. Vi går fra å være lokale leverandører, til å bli en regionalleverandør som er svært konkurransedyktige i et område hvor konkurransen allerede er konsentrert, sier Ollendorff.

Et ordentlig morsomt samarbeid

Feiring Bruk er i dag Østlandets største leverandør av pukk og grus og drifter 10 stasjonære anlegg på Østlandet, fra Eidsvoll i nord til Hobøl i sør. I tillegg satser selskapet stort med nye anlegg i Tønsberg, Tromsø og i Ringsaker.

- Vi er veldig glade for at vi her kan spille på lag med bedrifter som allerede er etablert i markedet. I tillegg tror vi dette kan bli et ordentlig morsomt samarbeid, ikke minst fordi de alle er ordentlige gründere med stor entusiasme og stå-på-vilje, presiserer Ollendorff i Feiring Bruk.

Sammen bringer selskapene årevis med erfaring og fagkompetanse inn i samarbeidet. AS Maskinservice har drevet pukkverk siden 1980 og er en godt etablert leverandør i markedet. Erling Rolstad AS feiret nylig 70-års jubileum og har lange tradisjoner i pukkverksdrift. Stange Pukk AS er pukkverksavdelingen til en av de ledende asfaltsentreprenørene i innlandet, Stange Asfalt AS.

Vei, vann, avløp og jernbane

I den nye konstellasjonen får ISO-sertifiserte Feiring Bruk ansvaret for salgskoordinering, distribusjon og HMS. Erik Wollebæk i Stange Pukk AS har også stor tro på den nye grupperingen:

– Dette betyr at vi står mye sterkere når det kommer til de store prosjektene innenfor vei, vann, avløp og jernbane som kommer i området fremover. Feiring Bruk er en solid og viktig aktør med lange tradisjoner i markedet og høy kompetanse på å drive med fjell. Så vidt meg bekjent er det første gang i Norge at flere pukkverk samarbeider på denne måten, og vi har stor tro på at dette vil være positivt både for kunden og for markedet generelt.

Ved oppstart består Mjøspukk av syv uttak, hvorav to er under regulering og fem allerede i drift. De deltagende anleggene ligger fra Tangen og Sørli i sør til Brumunddal, Rudshøgda og Biri i nord. Videre har konstellasjonen ytterligere anlegg som kan delta i samarbeidet, dersom etterspørselen øker. Samtlige anlegg ligger svært nær E6, noe som medfører kortere transportavstand til de fleste deler av markedet og en miljøgevinst for hele Mjøsregionen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen