Tog som smurt i Knapstad

Tog som smurt i Knapstad

Folk i nabolaget rundt Knapstad stasjon har lenge vært plaget av skingrende støy hver gang det passerer tog. Nå er det installert mekaniske smøreapparater som effektivt reduserer støyen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Støyen skyldes friksjon mellom toghjul og skinnegang, forklarer tilstandskontrollør Åge Kristensen. Løsningen ble å installere to mekaniske smøreapparater i sporet. Det er relativt enkle, men robuste konstruksjoner. Hver gang et tog passerer presses to smøretapper ned, og frigjør en liten dose fett fra tanker plassert på siden av sporet. Fettet smører skinner og hjul. Dermed reduseres støyen betraktelig.

- Eksakt hvor mye vet vi ikke sikkert, skyter Robin Reiten i stab teknisk støtte inn. På grunn av streiken blant lokførerne fikk vi nemlig ikke gjennomført planlagte støymålinger før apparatene ble montert, men vi antar et sted mellom 5 og 20 desibel.

Svensk leverandør

- Smøreapparatene er levert av det svenske firmaet Rovab, og har en stykkpris på 180.000 kroner, sier Robin. I avtalen med leverandøren inngår også etterfylling av smørefett i tankene. Noe som skjer fire ganger i året.

Foreløpig lite utbredt i Norge

- Sverige er det installert over 500 slike apparater. Her til lands er det kun et fåtall steder, men med gode erfaringer fra Knapstad kan jo det fort endre seg, smiler Reiten og runder av med å understreke at smørefettet naturligvis er biologisk nedbrytbart. Dermed kan vi fastslå at også hensynet til miljøet er godt ivaretatt.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen