Tog som smurt i Knapstad

Tog som smurt i Knapstad

Folk i nabolaget rundt Knapstad stasjon har lenge vært plaget av skingrende støy hver gang det passerer tog. Nå er det installert mekaniske smøreapparater som effektivt reduserer støyen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Støyen skyldes friksjon mellom toghjul og skinnegang, forklarer tilstandskontrollør Åge Kristensen. Løsningen ble å installere to mekaniske smøreapparater i sporet. Det er relativt enkle, men robuste konstruksjoner. Hver gang et tog passerer presses to smøretapper ned, og frigjør en liten dose fett fra tanker plassert på siden av sporet. Fettet smører skinner og hjul. Dermed reduseres støyen betraktelig.

- Eksakt hvor mye vet vi ikke sikkert, skyter Robin Reiten i stab teknisk støtte inn. På grunn av streiken blant lokførerne fikk vi nemlig ikke gjennomført planlagte støymålinger før apparatene ble montert, men vi antar et sted mellom 5 og 20 desibel.

Svensk leverandør

- Smøreapparatene er levert av det svenske firmaet Rovab, og har en stykkpris på 180.000 kroner, sier Robin. I avtalen med leverandøren inngår også etterfylling av smørefett i tankene. Noe som skjer fire ganger i året.

Foreløpig lite utbredt i Norge

- Sverige er det installert over 500 slike apparater. Her til lands er det kun et fåtall steder, men med gode erfaringer fra Knapstad kan jo det fort endre seg, smiler Reiten og runder av med å understreke at smørefettet naturligvis er biologisk nedbrytbart. Dermed kan vi fastslå at også hensynet til miljøet er godt ivaretatt.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen