To nye flyplassoppdrag

To nye flyplassoppdrag

Lemminkäinen Norge fikk tilslaget på asfaltering av Vardø lufthavn og Honningsvåg lufthavn for Avinor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er glade for å ha vunnet oppdragene, og ser veldig fram til å starte arbeidet. Lemminkäinen Norge har lang erfaring med komplekse flyplassprosjekter. Nylig asfalterte vi Stavanger Lufthavn Sola, og har et pågående prosjekt på Torp Sandefjord Lufthavn. Dette kan vi, sier Kenneth Tangen, avdelingssjef ved Lemminkäinen Norges Avdeling Finnmark/Harstad.

8-10 000 tonn asfalt

På Vardø lufthavn, Norges østligste flyplass, skal Lemminkäinen Norge reasfaltere hele rullebanen, taksebanen, apron (oppstillingsplass for fly) og en nyetablert helikopterlandingsplass. Totalt skal det produseres og legges 8-10 000 tonn asfalt i forbindelse med prosjektet, som skal gjennomføres siste uka i juli og første uka i august.

- Vi kommer til å produsere asfalten på et mobilt verk, plassert like ved rullebanen, mens tilslagene transporteres fra vårt pukkproduksjonssted i Lødingen. Avinor stiller høye krav til gjennomføring, både med tanke på kvalitet, men også når det gjelder logistikk. Det liker vi i Lemminkäinen godt. Lufthavnen skal være operativ i gitte perioder i prosjektperioden og eventuelle akutte hendelser som ambulansefly og helikopter må betjenes, sier Tangen.

Honningsvåg lufthavn

Ikke nok med det. Lemminkäinen Norge har også vunnet anbudet om asfaltering på Honningsvåg lufthavn for Avinor. Oppdraget omfatter asfaltering av flyoppstillingsplass og taksebane, med de samme kravene til gjennomføring og logistikk som andre flyplassjobber.

- På dette prosjektet frakter vi asfalten i båt fra vårt asfaltverk i Tromsø. Jobben starter i dag, og vi gleder oss til å komme i gang, avslutter Tangen.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen