Tilsyn med tunnelsikkerhet i region øst

Tilsyn med tunnelsikkerhet i region øst

Vegtilsynet har varslet Statens vegvesen, region øst om tilsynssak med tittel «Risikoanalyser av vegtunneler».

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Målet for saken er å undersøke i hvilken grad tilsynspart gjennomfører og tar i bruk risikoanalyser i samsvar med krav.

Vegtilsynet ønsker å undersøke om Statens vegvesen, Region øst gjennomfører risikoanalyser ifølge krav, om de vurderer risiko likt i sammenliknbare tunneler, og om regionen bruker risikoanalysene når beslutninger om sikkerhet skal tas.

Bakgrunnen for tilsynssaken er blant annet Statens havarikommisjons rapport etter brannen i Oslofjordtunnelen i 2011, der SHT i tilrådningen ber Statens vegvesen om å: «[videreutvikle] sitt sikkerhetsstyringssystem med hensyn på risikobaserte […] prinsipper for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for Oslofjordtunnelen og tilsvarende veitunneler.»

Et viktig tilsynskriterium vil være tunnelsikkerhetsforskriften som pålegger Statens vegvesen å gjennomføre risikoanalyser med det formål «å sikre lavest tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle ulykker.»

I tillegg er det slik Vegtilsynet ser det viktig at Statens vegvesen nyttiggjør seg disse risikoanalysene slik at man er i forkant og ikke kun justerer sikkerhetsnivå i etterkant av hendelser.

Tilsynsrapporten ventes ferdig ved slutten av året.

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen