Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet

Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet

Ved åpningen av 5,5 km firefelts veg på rv. 22 mellom Lillestrøm og Fet i Akershus, er Statens vegvesen halvveis i firefeltsutbyggingen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

I statsbudsjettet for 2015 står det: Ved utgangen av 2015 vil mer enn 600 km av riksvegnettet være firefelts veg, noe som utgjør om lag 50 prosent av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i vegnormalene.

Torsdag 3. desember åpnet ny rv. 22 på Fet i Akershus. Dermed har Statens vegvesen utført halvparten av den planlagte firefeltsutbyggingen.

Godt tempo

- Det er vel verdt å dvele ved dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mye av de 600 km er bygget siden 2000-årsskiftet. Vi har kommet opp i et godt tempo, og vi regner med å fortsatt få økte midler til å bygge ut et sammenhengende riksvegnett med høy standard der trafikkgrunnlaget er tilstede, minner han om.

Med utgangspunkt i nåværende NTP vil vi allerede ved utgangen av 2018 ha økt til 785 km firefelt.

Ambisjonene øker

Målet om 1 200 km firefelt knytter seg til trafikkmengde. Forventet trafikk på 12.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) er kravet for firefeltsutbygging.

Riksvegutredningen som ble lagt fram tidligere i år har et perspektiv fram til 2050. Man ser for seg at firefeltutbyggingen fortsetter og at 1990 km har slik standard om 35 år.

Se firefelt i Vegkart.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen