Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet

Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet

Ved åpningen av 5,5 km firefelts veg på rv. 22 mellom Lillestrøm og Fet i Akershus, er Statens vegvesen halvveis i firefeltsutbyggingen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

I statsbudsjettet for 2015 står det: Ved utgangen av 2015 vil mer enn 600 km av riksvegnettet være firefelts veg, noe som utgjør om lag 50 prosent av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i vegnormalene.

Torsdag 3. desember åpnet ny rv. 22 på Fet i Akershus. Dermed har Statens vegvesen utført halvparten av den planlagte firefeltsutbyggingen.

Godt tempo

- Det er vel verdt å dvele ved dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mye av de 600 km er bygget siden 2000-årsskiftet. Vi har kommet opp i et godt tempo, og vi regner med å fortsatt få økte midler til å bygge ut et sammenhengende riksvegnett med høy standard der trafikkgrunnlaget er tilstede, minner han om.

Med utgangspunkt i nåværende NTP vil vi allerede ved utgangen av 2018 ha økt til 785 km firefelt.

Ambisjonene øker

Målet om 1 200 km firefelt knytter seg til trafikkmengde. Forventet trafikk på 12.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) er kravet for firefeltsutbygging.

Riksvegutredningen som ble lagt fram tidligere i år har et perspektiv fram til 2050. Man ser for seg at firefeltutbyggingen fortsetter og at 1990 km har slik standard om 35 år.

Se firefelt i Vegkart.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen