Tilfredsstillende resultat og god drift i Avinor

Tilfredsstillende resultat og god drift i Avinor

Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2016 utgjorde 2 960 millioner kroner sammenlignet med 2 941 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt var på 539 millioner kroner, mot 521 millioner kroner i samme periode i fjor.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Avinor leverer sikker og effektiv drift i en periode med store utbyggingsprosjekter. Vi ligger også godt an i vårt arbeid med å modernisere og effektivisere selskapet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Svak trafikkvekst

Flytrafikken i perioden 01.01 - 30.09.2016 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Flesland og Sola hadde en samlet trafikkreduksjon på 3,8 prosent, mens Oslo lufthavn økte med 3,9 prosent. Trafikken på Vestlandet er fortsatt preget av konjunkturene innen olje og gass, men nedgangen kompenseres av vekst ellers i landet.

[factbox id="1"]

Vokser innen flyfrakt

Oslo lufthavn befester sin posisjon som det største flyfraktmarkedet i Norden. Norsk havbruksnæring opplever sterk vekst i internasjonale markeder i Asia, Afrika og USA, og Emirates, Cargolux og AirBridge Cargo har etablert nye fraktruter.

Avinor Flysikring vant internasjonal konkurranse

I konkurranse med flere internasjonale aktører, ble Avinor Flysikring i september valgt som leverandør av flygekontroll og flynavigasjonstjenester ved Torp Sandefjord lufthavn de neste fem årene. Tildeling av denne kontrakten viser at selskapet er konkurransedyktig. Samtidig er det oppnådd enighet med Forsvaret om å drive flysikringstjenester ved Rygge militære flyplass.

Ambisiøse klimamål

I forbindelse med innsatsen for reduserte klimagassutslipp, ble Oslo lufthavn, Værnes, Flesland, Sola og Kjevik lufthavner re-akkreditert i den internasjonale «Airport Carbon Accreditation» ordningen. Oslo lufthavn og Værnes er akkreditert på ordningens høyeste nivå (nivå3+), mens de øvrige lufthavnene er akkreditert på nivå 2. Det er fastsatt ambisiøse mål for reduserte klimagass- utslipp frem mot 2020.

I rute

Utbyggingsprosjektene ved Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland følger fremdriftsplan og budsjett. Prosjektet på Gardermoen er ca. 97 prosent ferdig og Flesland ca. 92 prosent ferdig. Nye Oslo lufthavn åpnes 27. april 2017, nye Flesland åpner 17. august 2017.

Konsernets moderniseringsprogram har god fremdrift med en foreløpig innsparingsprognose bedre enn målsetting. Siste 12 måneder er antall årsverk redusert med 104. Programmets mål om kostnadsbesparelse på 600 millioner kroner per år fra 2018 ligger fast.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen