Tildelt pris for innsats for funksjonshemmede

Tildelt pris for innsats for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland tildeler hvert år en pris til den/de som "har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i lokalmiljøet, kommunen eller fylket". I år ble prisen tildelt Avinor ved Stavanger lufthavn, Sola.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er et resultat av et tett og godt samarbeid over flere år med representanter for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland, sier lufthavndirektør Leif Lorentzen ved Stavanger lufthavn.

- Det er utrolig kjekt at vi slik får en offentlig anerkjennelse for alt det arbeidet som dere gjør hver eneste dag for å finne gode universelle løsninger. Midt oppi ombygginger inne og ute, og trange forhold på lufthavnen, er dette bare mulig fordi alle som jobber på lufthavnen hver dag er bevisst de utfordringene som handikappede har, sier lufthavndirektøren.

Har etablert brukergruppe

Ved Stavanger lufthavn har man gjennomført omfattende utbygginger og oppgraderinger de siste ti årene.

- Vi så derfor tidlig et behov for gode rådgivere for å finne løsninger som ga like god tilgjengelighet for alle. Lufthavnen opprettet da i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) et eget brukerutvalg for å sikre at vi planla og bygget de gode universelle løsningene, sier Lorentzen.

Brukerutvalget ble opprettet i mars 2009. Utvalget hadde medlemmer fra Handikapforbundet, MS-forbundet, Astma- og Allergiforbundet, Hørselshemmede, Blindeforbundet og Eldrerådet i Stavanger. Utvalgets mandat er å sikre at alle planlagte utbygger og endringer på lufthavnen ivaretar løsninger som kan brukes av alle. I tillegg skal utvalget komme med innspill som bedrer den løpende driften av lufthavnen.

Det er videre en løpende dialog om hvordan løsningene på lufthavnen fungerer og hvordan disse oppleves av funksjonshemmede.

Under utdelingen av prisen, trakk fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal særlig fram utviklingen av assistanseordningen:

- Bedriften har vært særdeles kreativ i sin utvikling av assistanseordningen og det har vært avholdt to hele dager med opplæring av Avinor sine ansatte. Her har de funksjonshemmedes organisasjoner vært aktive bidragsytere og kommet med verdifulle innspill, sa hun.

Viktig for hele Avinor

Konsernsjef Dag Falk-Petersen understreker viktigheten av tilrettelegging for alle som bruker våre luftthavner:

- Det er viktig for Avinor å legge til rette for at våre lufthavner skal være tilgjengelig også for de som har særskilte behov. Dette er et arbeide som vi prioriterer, og da er det spesielt hyggelig at Stavanger Lufthavn, Sola har fått denne anerkjennelsen. Det er også en inspirasjon til å jobbe strukturert videre med tilgjengelighet på alle våre lufthavner, sier konsernsjefen.

Beløpet på 25000 vil Avinor gi videre til lufthavnens brukerutvalg, sammen med ytterligere 25 000 fra Avinor, som de kan disponere fritt for å styrke arbeidet for bedre tilgjengelighet på lufthavna.

Til toppen