Tildelt kontrakt på 34 millioner i Sverige
(Foto: NRC Group)

Tildelt kontrakt på 34 millioner i Sverige

Svenske Trafikverket har tildelt NRC Sverige AB, et heleid eid selskap av NRC Group ASA, en kontrakt for sporrelatert arbeid utenfor Norrköping i Sverige. Kontrakten er verdsatt til om lag 34 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oppdraget som NRC Group skal utføre innebærer flytting og utskifting av sporveksler, med tilhørende signalkiosk, infrastruktur for signal, elektro og telekommunikasjon samt nye transformatorer. Prosjektet er lokalisert ved Fiskeby ved Norrköping, og er en del av Sødra Stambanen på linjen mot Eksund. Kontrakten er en generalentreprise der NRC Group er hovedleverandør og står ansvarlig for hele tjenestespekteret fra prosjektledelse og baneteknikk til grunnarbeider. 

– Dette er den fjerde større kontrakten vi vinner i Sverige i år, og niende for hele konsernet, sier Øivind Horpestad, administrerende direktør i NRC Group. Det har gitt oss en veldig hyggelig start på året.

– Den økte aktiviteten stiller også større krav til oss og vår prosjektorganisasjon. Kvalitet i leveransene er og blir det viktigste for oss, legger Horpestad til.

Arbeidet vil ta omtrent åtte måneder å utføre, med planlagt oppstart i april 2018.

Frist for andre tilbydere å innlevere klage er 10 dager fra i dag, og formell avtale kan tidligst skje etter denne perioden.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen