- Prosjektet innebærer en betydelig forbedring av en viktig veistrekning for pendlertrafikken til og fra fastlandet, sier Pettersson.
- Prosjektet innebærer en betydelig forbedring av en viktig veistrekning for pendlertrafikken til og fra fastlandet, sier Pettersson. (Foto: Nye Veier)

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Trafikverket i Sverige for bygging av ny hovedvei på strekningen Säckebäck-Varekil.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Trafikverket i Sverige for bygging av ny hovedvei på strekningen Säckebäck-Varekil. Veistrekningen ligger på øykommunen Orust, nord for Gøteborg. Kontrakten har en verdi på rundt 118 millioner svenske kroner og skal utføres av NRC Groups svenske datterselskap.

Den nye veien blir omtrent tre kilometer lang og vil erstatte en strekning på Väg 160 som i dag er smal og uoversiktlig. Den gamle veien skal fortsatt brukes for lokaltrafikk til og fra eiendommer, samt for syklende og gående.

- Vi er godt fornøyd med denne kontrakten og ser frem til å bidra til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for bilister, syklister og gående på Orust, sier Daniel Petterson, daglig leder for NRC Group i Sverige.

- Prosjektet innebærer en betydelig forbedring av en viktig veistrekning for pendlertrafikken til og fra fastlandet, fortsetter Pettersson. 

Arbeidet skal etter planen starte opp i mars i år, med forventet ferdigstillelse i april 2020.  

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen