- Prosjektet innebærer en betydelig forbedring av en viktig veistrekning for pendlertrafikken til og fra fastlandet, sier Pettersson.
- Prosjektet innebærer en betydelig forbedring av en viktig veistrekning for pendlertrafikken til og fra fastlandet, sier Pettersson. (Foto: Nye Veier)

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Trafikverket i Sverige for bygging av ny hovedvei på strekningen Säckebäck-Varekil.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Trafikverket i Sverige for bygging av ny hovedvei på strekningen Säckebäck-Varekil. Veistrekningen ligger på øykommunen Orust, nord for Gøteborg. Kontrakten har en verdi på rundt 118 millioner svenske kroner og skal utføres av NRC Groups svenske datterselskap.

Den nye veien blir omtrent tre kilometer lang og vil erstatte en strekning på Väg 160 som i dag er smal og uoversiktlig. Den gamle veien skal fortsatt brukes for lokaltrafikk til og fra eiendommer, samt for syklende og gående.

- Vi er godt fornøyd med denne kontrakten og ser frem til å bidra til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for bilister, syklister og gående på Orust, sier Daniel Petterson, daglig leder for NRC Group i Sverige.

- Prosjektet innebærer en betydelig forbedring av en viktig veistrekning for pendlertrafikken til og fra fastlandet, fortsetter Pettersson. 

Arbeidet skal etter planen starte opp i mars i år, med forventet ferdigstillelse i april 2020.  

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen