Tilbudsåpning på den største kontrakten

Tilbudsåpning på den største kontrakten

Sju entreprenører ønsker å bygge 5,4 km ny veg mellom Strømnes og Sprova: Det er den største entreprisen noen gang på et utbyggingsprosjekt i Nord-Trøndelag. Tilbudssummen varierer fra 360 242 660 til 420 735 950 kroner.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, legger ikke skjul på at han var spent da klokka nærmet seg 12.00 i dag. Da var det frist for entreprenører å levere tilbud på å bygge delprosjektet Strømnes-Sprova. Det er den største entreprisen som noen gang er lyst ut i fylket.

En milepæl
Ettersom mange velger å møte opp personlig og levere tilbudet, vet ikke Statens vegvesen hvor mange interessenter det er før det nærmer seg tidsfristen.

- Slike frister er milepæler for oss som jobber i prosjektet. Mange tilbydere betyr stor interesse i markedet og bedre konkurranse. Vi hadde håpet på mange interessenter, og er nå svært fornøyd med at vi har fått inn sju tilbud, sier Brønstad.

Tilbydere og tilbudssum
Her er oversikten over innkomne tilbud.

dyrstad åpningsprotokoll

Dette skal bygges
I april, fire dager etter at Stortinget behandlet bompengeproposisjonen, annonserte vi entreprisen som det i dag var tilbudsåpning på.

Dette skal bygges:
- 5,4 km ny veg
- tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Sprova
- Strømnestunnelen (1000 meter)
- Holmviktunnelen (600 meter)
- Holmvikbrua (42 meter)
- Eldbrua (27 meter)
- elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking, rekkverk, skilt, lysmaster m.m.

Flere hundre arbeidsplasser
Brønstad understreker at entreprisen ikke bare er en milepæl for prosjektet. Størrelsen på vegprosjektet betyr flere hundre arbeidsplasser. Det er snakk om arbeidsplasser for entreprenører og underentreprenører. I tillegg får prosjektet ringvirkninger for leverandører av varer og tjenester i lokalmiljøet og i regionen.

- Vi skal bygge veg, tunneler og bruer. I tillegg til selve arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging, skal arbeidsfolket sove og spise og maskiner skal ha drivstoff. Vi har hatt flere møter med lokalt næringsliv for å forberede dem på det som kommer, sier Brønstad.

Skriver kontrakt
Nå vil Brønstad og folkene hans bruke tiden fremover til å gå gjennom og kontrollregne tilbudene. I august skriver vi under kontrakt med en av entreprenørene. I samme tidsrom som Statens vegvesen skriver kontrakt på denne entreprisen, så lyses bruentreprisen ut: Bygging av Beitstadsundbrua.

- Nå går det slag i slag fremover. Vi er allerede godt i gang med å bygge anleggsveger til Beitstadsundet, hvor vi skal bygge ei 580 meter lang bru. Vi har ryddet terrenget for skog, har sprengt ut steinmasser som vi bruker som forbelastning og fylling til ny veg. I oktober starter anleggsarbeidet på bygging av veg mellom Strømnes og Sprova, sier Brønstad. Deretter blir det kontinuerlig anleggsvirksomhet helt til prosjektet åpner for trafikk i slutten av 2019.

Brønstad opplyser at de opplever at kontakten med grunneiere og naboer til prosjektet er god.

Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen