Fra Asplan Viaks kartfortelling "Modeller fremtidens byliv med sentralitetsanalyse".
Fra Asplan Viaks kartfortelling "Modeller fremtidens byliv med sentralitetsanalyse". (Illustrasjon: Asplan Viak)

Til topps i nasjonal kartpris

Asplan Viak-medarbeider Marianne Lindau Langhelles bidrag til den årlige Geodatakonferansen ble kåret som vinner i kategorien "Beste bruk av data".

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Byplanlegging og byer ble sentralt da Geodatas kartpriser for 2018 ble delt ut under arrangementet GeoTek. Prisene ble delt ut i kategoriene: “Beste bruk av data”, “Mest kreative kart” og “Beste kart”.

Juryens begrunnelse 

"I dette historiekartet blir vi tatt med dypt inn i analysens verden. Forfatteren av «kartet» har sydd sammen en praktfull presentasjon av spennende data. Juryen likte spesielt godt hvordan man bruker nettverksdata til å simulere fremtidens byliv. Analyseresultatene og dataene er presentert på en svært lesbar måte i kartet". 

Marianne Lindau Langhelle jobber som By- og regionplanlegger/GIS-ingeniør hos Asplan Viak. Foto: Asplan Viak

Nye verktøy ble tatt i bruk

Asplan Viaks kartfortelling heter: "Modeller fremtidens byliv med sentralitetsanalyse". Denne kartfortellingen presenterer en sentralitetsanalyse som Asplan Viak gjennomførte for "Visjon Dokken", et banebrytende byutviklingsprosjekt i Bergen sentrum.

Kartet er laget med samtidig bruk av flere nye verktøy, blant annet er det beregnet sentralitet i gatenettverket med bruk av sDNA, og presentasjonen av kartet er gjort i det nye Storymaps-verktøyet på ArcGIS online. Marianne valgte å ta i bruk et bilde hun likte fargesammensetningen på som inspirasjon for å skape fin kartografi, og de andre GIS-medarbeiderne i Asplan Viak er meget begeistret for resultatet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen