Riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Vidar Helgesen diskuterer de siste arkeologiske funnene ved Ladegården i Oslo.
Riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Vidar Helgesen diskuterer de siste arkeologiske funnene ved Ladegården i Oslo. (Bilde: Bane NOR)

Tidsreise for minister

Funn fra arkeologiske utgravinger ved Follobaneprosjektet ved Oslo Middelalderpark vekker oppmerksomhet. Denne uken var klima- og miljøministeren og riksantikvaren på besøk for å se nærmere på de siste funnene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Follobanens trasé skal gå under deler av det kulturhistorisk viktige området Oslo Middelalderpark, som også kalles Oslos vugge. Over flere år har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjennomført omfattende utgravinger i dette området på oppdrag fra Riksantikvaren. Det er Klima- og miljødepartementet som er øverste myndighet for arkeologiske utgravinger, kulturminner og kulturmiljø.

- Det er svært interessant å se hvordan to av mine ansvarsområder, kulturminner og miljø, kan kombineres i et så stort jernbaneprosjekt som Follobaneprosjektet, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han besøkte prosjektet.

Bispeborgen frem i lyset

Arkeologene har den siste tiden gravd frem store steinstrukturer like ved Ladegården, som er en del av bispeborganlegget fra Middelalderen. I det samme området har de også undersøkt et stort tregulv som har en tilknytning til bispeborgen. Etter hvert som utgravingen avdekker stadig mer av anlegget rundt bispeborgen gir funnene utfyllende kunnskaper om dagliglivet og samfunnet i Middelalderen.

- Å jobbe i et så stort område over flere år er en unik mulighet for oss. Fra tidligere utgravinger hadde vi kunnskap om mange mindre deler av livet i Oslo i Middelalderen, men denne utgravingen har gitt oss mulighet til å binde mange av disse delene sammen og se mer av helheten, sier prosjektleder i NIKU Egil Lindhart Bauer.

God planlegging og et tett samarbeid mellom Riksantikvaren, NIKU og Bane NOR Follobaneprosjektet har gjort det mulig å gjennomføre de omfattende arkeologiske utgravingene i og ved Oslo Middelalderpark uten at dette har forsinket arbeidet med Follobanen.

Follobanen, som er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo, skal gå i en betongtunnel under en deler av middelalderparken og kobles sammen med tunnelanlegget i Ekebergåsen. Samtidig legger Bane NOR om dagens Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya I ny trasé som en del av det store Follobaneprosjektet.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen