Riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Vidar Helgesen diskuterer de siste arkeologiske funnene ved Ladegården i Oslo.
Riksantikvar Jørn Holme og klima- og miljøminister Vidar Helgesen diskuterer de siste arkeologiske funnene ved Ladegården i Oslo. (Bilde: Bane NOR)

Tidsreise for minister

Funn fra arkeologiske utgravinger ved Follobaneprosjektet ved Oslo Middelalderpark vekker oppmerksomhet. Denne uken var klima- og miljøministeren og riksantikvaren på besøk for å se nærmere på de siste funnene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Follobanens trasé skal gå under deler av det kulturhistorisk viktige området Oslo Middelalderpark, som også kalles Oslos vugge. Over flere år har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjennomført omfattende utgravinger i dette området på oppdrag fra Riksantikvaren. Det er Klima- og miljødepartementet som er øverste myndighet for arkeologiske utgravinger, kulturminner og kulturmiljø.

- Det er svært interessant å se hvordan to av mine ansvarsområder, kulturminner og miljø, kan kombineres i et så stort jernbaneprosjekt som Follobaneprosjektet, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han besøkte prosjektet.

Bispeborgen frem i lyset

Arkeologene har den siste tiden gravd frem store steinstrukturer like ved Ladegården, som er en del av bispeborganlegget fra Middelalderen. I det samme området har de også undersøkt et stort tregulv som har en tilknytning til bispeborgen. Etter hvert som utgravingen avdekker stadig mer av anlegget rundt bispeborgen gir funnene utfyllende kunnskaper om dagliglivet og samfunnet i Middelalderen.

- Å jobbe i et så stort område over flere år er en unik mulighet for oss. Fra tidligere utgravinger hadde vi kunnskap om mange mindre deler av livet i Oslo i Middelalderen, men denne utgravingen har gitt oss mulighet til å binde mange av disse delene sammen og se mer av helheten, sier prosjektleder i NIKU Egil Lindhart Bauer.

God planlegging og et tett samarbeid mellom Riksantikvaren, NIKU og Bane NOR Follobaneprosjektet har gjort det mulig å gjennomføre de omfattende arkeologiske utgravingene i og ved Oslo Middelalderpark uten at dette har forsinket arbeidet med Follobanen.

Follobanen, som er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo, skal gå i en betongtunnel under en deler av middelalderparken og kobles sammen med tunnelanlegget i Ekebergåsen. Samtidig legger Bane NOR om dagens Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya I ny trasé som en del av det store Follobaneprosjektet.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen