Tidligere NSB-selskaper velger Zalaris

Tidligere NSB-selskaper velger Zalaris

NSB omorganiserer og skiller ut enkelte selskaper som følge av den nye Jernbanereformen. Zalaris skal levere lønns- og HR- tjenester for om lag 1 250 ansatte i tre av de utskilte selskapene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

NSB omorganiserer og outsourcer lønn- og HR-tjenester til Zalaris for tre av de utskilte selskapene. Løsningene baseres på de eksisterende løsningene som Zalaris leverer til NSB i dag.

- Jeg er meget fornøyd med at den første offentlige kunden outsourcer tjenester til oss. Dette er en god måte for offentlige selskaper å raskt få tilgang til de beste løsningene for å forvalte sine personalressurser til en forutsigbar og markedsorientert pris, sier Hans Petter Mellerud, gründer og daglig leder i Zalaris ASA.

Avtalen er en milepæl for Zalaris og selskapets første såkalte BPO-leveranse (Business Process Outsourcing) for en offentlig kunde. Tjenestene består av lønn, tidsregistrering, reiseregning og utgiftsrefusjon, sykerefusjon og rapportering. Som en del av den nye avtalen så overtar Zalaris tre medarbeidere fra NSB som vil bli lokalisert i Oslo.

- Vi gleder oss til denne reisen sammen med de nye selskapene. Den nye avtalen vil også bidra til at vi kan fortsette den positive utviklingen ved vårt servicesenter i Lødingen i Vesterålen, hvor Zalaris siden 2001 har blitt en viktig tilbyder av IT-baserte distriktsarbeidsplasser, sier Mellerud.

Enkelte av selskapene vi ha utvidede HR-tjenester levert som eksempelvis personalarkiv og sykefraværsoppfølging for ledere. Alle de nye selskapene vi ha tilgang til Zalaris mobilapplikasjon for alle basistjenester.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen