Tiden er inne for å søke Norsk Lyspris 2018
(Illustrasjon: Lyskultur)

Tiden er inne for å søke Norsk Lyspris 2018

Norsk Lyspris hedrer de beste innen norske belysninsprosjekter, belysningsprodukter og lysinstallasjoner og løfter frem god design og nyskapende løsninger. Blant vinnerne av Norsk Lyspris plukkes nominerte til Nordisk Lyspris.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi oppfordrer både små og store prosjekter å søke Norsk Lyspris 2018. Prisen deles ut innen fem kategorier under Lysets Dag 21. november på DOGA. Søknadsfrist er 16. september. Vi gleder oss til å se ditt bidrag!

Ny utvidet kategori

Etter fjorårets mange søknader med spesialutviklede armaturer til prosjekter som ble søkt på innen Åpen klasse, har juryen kommet frem til å utvide kategorien Beste produkt eller teknologiske løsning til å inkludere spesialutviklede armaturer til et prosjekt. Produktet må være fysisk montert i et prosjekt.

Fakta om Norsk Lyspris

Norsk lyspris ble etablert av Lyskultur i 2001, og deles hvert år. Norsk lyspris skal sette fokus på gode og innovative lysprosjekter i Norge ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Norsk Lyspris er delt inn i tre kategorier; beste innendørsprosjekt, beste utendørsprosjekt og åpen klasse.

– Det skjer mye innovativt innenfor spesialutviklede armaturer og nye digitale tekniske løsninger tilpasset ulike prosjekter, både på armatursiden og innen styringsystemer. Denne spennende utviklingen ønsker Lyskultur å sette ekstra fokus på. Vi håper at en utvidelse av denne kategorien får vist frem det mangfoldet LED-teknologien byr på, og hvordan den kan integreres i arkitekturen på en helt ny måte enn hva som har vært vanlig med andre lyskilder tidligere, sier Katia Valerie Banoun, daglig leder I Lyskultur.

Tverrfaglig samarbeid

Vi oppfordrer personer fra flere fagdisipliner innen belysning til å søke. Dette kan være utstillinger, lyskunst, midlertidige og faste lysinstallasjoner, godkjente lysplaner etc., samt produkter som er med på å videreutvikle belysningsbransjen – som armaturer og lamper, styringssystemer og lyskilder.

– En liten bransje trenger å få frem alle som jobber med belysning. Vi oppfordrer produsenter, interiør- og landskapsarkitekter, arkitekter og rådgivende innen elektro om å søke. Norsk Lyspris tildeles prosjektet, og et godt samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene er en forutsetning for å lykkes, sier Banoun. 

Årets Jury 2018

Juryen for Norsk Lyspris 2018 er en jury bestående av høy faglig kompetanse, med praktiserende aktører i markedet. Juryleder for Norsk Lyspris 2018 er Birgitte Appelong, som har Ph.D. i lys fra Kunsthøgskolen i Oslo.

De øvrige jurymedlemmene er Hans Øien, Aaste Gulden Sakya, Arve Olsen, Kyrre Andersen og Tina Therese Larsen. Gjermund Sjøsåsen stiller som varamedlem. Les mer om juryen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen