Ti land tester vegoppmerking i Norge

Ti land tester vegoppmerking i Norge

Vegoppmerking er viktig for trafikksikkerheten – den skal synes godt og ha god friksjon. Nå skal det testes om den kan bli enda bedre ved et stort prøvefelt på rv 2 i Hedmark.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hvert år bruker Vegvesenet om lag 300 millioner kroner på vegoppmerking på riks og fylkesveger.

De neste to ukene blir det mange striper å se langs rv 2 ved Haslemoen nær Våler i Hedmark. På en to kilometer lang strekning skal produsenter fra ti land teste 70 typer vegoppmerking.

Overraskende stor interesse

-Det er overraskende at 14 produsenter kommer, noe som skyldes at dette oppfattes som en seriøs undersøkelse. Produsentene vet også at hvis vegoppmerkinga holder mål i Norge, som har utfordrende værforhold, så er kvaliteten god nok i andre land også. De er også interessert i å delta i produktutvikling. Så dette er bra for hele bransjen og skjerper alle ledd og sikrer felles spilleregler.

Det sier Bjørn Skaar i Statens vegvesen som leder arbeidet med vegoppmerking.

Enklere å stille krav som kan kontrolleres

-Vi har denne testen for å se om vi også kan stille enda strengere krav til friksjon, synlighet og slitestyrke. Sertifiseringsordningen gjør også at det blir enklere å kontrollere at vi får det vi bestiller og betaler for i senere kontrakter. Alle tilbydere må vise til resultater fra denne testen i anbudskonkurranser sier Skaar.

Ulike formål

Linjene skal spres utover kjørebanen og ligge der i to år, og uavhengige konsulenter skal måle trafikkslitasje, friksjon og synlighet på linjene. Produktene skal deles inn i ytelsesklasser alt etter hva de oppnår av resultater.

På landveger er det for eksempel viktigst at linjene lyser opp i mørket, og at gule linjer framstår gule når det er mørkt også.

Kan gangfelt bli mindre glatte?

I gangfelt og oppmerking for sykkel er det særlig viktig med god friksjon.

-Nå skal vi sjekke om det er mulig å oppnå bedre friksjonsegenskaper på denne type oppmerking, slik at strengere krav kan gjelde i framtidige oppmerkingskontrakter sier Skaar.

Nordisk samarbeid

Prøvefeltet inngår i en nordisk sertifiseringsordning for vegoppmerkingsmaterialer som Norge, Sverige og Danmark samarbeider om. Det gjør at de kan stille samme krav til dem som skal levere tilbud til vegmyndighetene i framtida.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen