Testet bruk av maskinsand til betong i fullskala
(Foto: Franzefoss)

Testet bruk av maskinsand til betong i fullskala

– Resultatene er bedre enn forventet, sier Tore Saltermark i Franzefoss.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mange pukkverk har overskudd av fine fraksjoner som maskinsand og subbus, noe som skaper ubalanse med tanke på produksjon og hva markedet og kundene etterspør. I samarbeid med blant annet Norbetong og Unicon har Franzefoss derfor i en lengre periode undersøkt om mer av disse massene kan erstatte bruken av natursand i betongproduksjon.

– Gode grusforekomster blir det færre av, og naturgrus er en begrenset ressurs. Det forventes at flere drivverdige grustak er tomme i løpet av 20 til 30 år, og ved å erstatte bruken av naturgrus med mer bruk av maskinsand kan vi drøye disse forekomstene. En annen miljøfordel er at transport av tilslag til betongfabrikk blir redusert da mange betongfabrikker er stasjonert på pukkverk, sier Tore Saltermark i Franzefoss.

Fire studenter ved Høyskolen i Østfold skrev bacheloroppgave om dette, og testet og optimaliserte flere typer vasket maskinsand fra vaskeanlegget til Franzefoss på Vinterbro. Like før sommeren gjennomførte Franzefoss prøvestøp på det samme anlegget, hvor målet med støpen var å sammenligne labforsøk med fullskalaforsøk med bruk av 0/4 mm maskinsand som supplement til 0/8 mm naturgrus i betongreseptene.

– Det ble benyttet et bredt spekter av betongkvaliteter, og betongen ble målt på konsistens, luft og utbredning. Den ble også praktisk testet og vurdert med tanke på pumpbarhet og støpelighet, og resultatene og tilbakemeldingene er bedre enn forventet, sier Saltermark.

Forsøket og reseptoptimalisering ble gjort i samarbeid med Unicon, og utstøping utført av Karlsrud Betongpumping og HAB Construction. Saltermark understreker at prosjektet om bruk av maskinsand fra Vinterbroanlegget til betong ikke er ferdig, og at det er noen flere tiltak som må gjøres.

– Det som også er positivt med prosjektet er at det vi lærer her tar vi også med oss over i andre prosjekter, sier han.

Tror du maskinsand kommer til å erstatte natursand i betongproduksjon i fremtiden?

– Ja, det er bransjen ganske innforstått med, avslutter Saltermark.

BANE/15. oktober 2018

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Les hele saken

Til toppen