Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

Område Sør legger nå inn syntetiske sviller på ei bru ved Fidjetun på Sørlandsbanen. – Vi ønsker å finne en erstatning for kreosotimpregnerte sviller, sier prosjektleder Ingar Uldal.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den 28 meter lange fagverksbrua over Retelva ved Fidjetun får nå nye brusviller. Når sporet over brua nå får nye sviller, ønsker Jernbaneverket samtidig å teste ut en type syntetiske sviller for å se om disse kan være en god erstatning for kreosotimpregnerte tresviller. På Sørlandsbanen benyttes slike tresviller både på banens mange stålbruer og i de lange tunnelene.

[img id="1"]

- Vi har sjekket hva som benyttes i andre land i Europa og landet på en type synetetiske sviller som produseres i Japan, forteller Ingar Uldal. Denne svilletypen brukes mye i blant annet Tyskland og Sveits, for uten selvsagt i produsentlandet Japan.

Tester syntetiske sviller

- Vi skal teste ut svillene med tanke på blant annet støy. Det som blir avdekket av resultater deles med teknologienheten sentralt i Jernbaneverket som så til slutt skal velge hvilken type sviller vi skal erstatte kreosotsviller med. - Vi vet at svilletypen er veldig godt egnet i tunneler med tynt ballastlag. Slike har vi mange av på Sørlandsbanen og er derfor svært interessert i en god type sviller for bruk der, sier Uldal. Svilletypen er så sterk at vi kan gå ned til en svilletykkelse på 120 millimeter, noe den er godkjent for i Tyskland. - Vi har også planer om å teste svillene i en tunnel, men trenger noe mer dokumentasjøn først, legger han til.

Utskiftingen av svillene på Bru og Retelva utføres av folk fra linjen i baneområde Sørlandsbanen Midt.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen