Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

Område Sør legger nå inn syntetiske sviller på ei bru ved Fidjetun på Sørlandsbanen. – Vi ønsker å finne en erstatning for kreosotimpregnerte sviller, sier prosjektleder Ingar Uldal.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den 28 meter lange fagverksbrua over Retelva ved Fidjetun får nå nye brusviller. Når sporet over brua nå får nye sviller, ønsker Jernbaneverket samtidig å teste ut en type syntetiske sviller for å se om disse kan være en god erstatning for kreosotimpregnerte tresviller. På Sørlandsbanen benyttes slike tresviller både på banens mange stålbruer og i de lange tunnelene.

[img id="1"]

- Vi har sjekket hva som benyttes i andre land i Europa og landet på en type synetetiske sviller som produseres i Japan, forteller Ingar Uldal. Denne svilletypen brukes mye i blant annet Tyskland og Sveits, for uten selvsagt i produsentlandet Japan.

Tester syntetiske sviller

- Vi skal teste ut svillene med tanke på blant annet støy. Det som blir avdekket av resultater deles med teknologienheten sentralt i Jernbaneverket som så til slutt skal velge hvilken type sviller vi skal erstatte kreosotsviller med. - Vi vet at svilletypen er veldig godt egnet i tunneler med tynt ballastlag. Slike har vi mange av på Sørlandsbanen og er derfor svært interessert i en god type sviller for bruk der, sier Uldal. Svilletypen er så sterk at vi kan gå ned til en svilletykkelse på 120 millimeter, noe den er godkjent for i Tyskland. - Vi har også planer om å teste svillene i en tunnel, men trenger noe mer dokumentasjøn først, legger han til.

Utskiftingen av svillene på Bru og Retelva utføres av folk fra linjen i baneområde Sørlandsbanen Midt.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen