Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

Tester syntetiske sviller på Sørlandsbanen

Område Sør legger nå inn syntetiske sviller på ei bru ved Fidjetun på Sørlandsbanen. – Vi ønsker å finne en erstatning for kreosotimpregnerte sviller, sier prosjektleder Ingar Uldal.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den 28 meter lange fagverksbrua over Retelva ved Fidjetun får nå nye brusviller. Når sporet over brua nå får nye sviller, ønsker Jernbaneverket samtidig å teste ut en type syntetiske sviller for å se om disse kan være en god erstatning for kreosotimpregnerte tresviller. På Sørlandsbanen benyttes slike tresviller både på banens mange stålbruer og i de lange tunnelene.

[img id="1"]

- Vi har sjekket hva som benyttes i andre land i Europa og landet på en type synetetiske sviller som produseres i Japan, forteller Ingar Uldal. Denne svilletypen brukes mye i blant annet Tyskland og Sveits, for uten selvsagt i produsentlandet Japan.

Tester syntetiske sviller

- Vi skal teste ut svillene med tanke på blant annet støy. Det som blir avdekket av resultater deles med teknologienheten sentralt i Jernbaneverket som så til slutt skal velge hvilken type sviller vi skal erstatte kreosotsviller med. - Vi vet at svilletypen er veldig godt egnet i tunneler med tynt ballastlag. Slike har vi mange av på Sørlandsbanen og er derfor svært interessert i en god type sviller for bruk der, sier Uldal. Svilletypen er så sterk at vi kan gå ned til en svilletykkelse på 120 millimeter, noe den er godkjent for i Tyskland. - Vi har også planer om å teste svillene i en tunnel, men trenger noe mer dokumentasjøn først, legger han til.

Utskiftingen av svillene på Bru og Retelva utføres av folk fra linjen i baneområde Sørlandsbanen Midt.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen