Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

Sommer 2017 skal jernbanen mellom Klepp og Stavanger ta i bruk et nytt elektronisk signalanlegg. Nå er testing av den nye teknologien i full gang.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Testing av det nye Thales-anlegget startet i midten av mars. Arbeidet utføres under såkalte «hvite tider» uten togtrafikk, det vil si på nattestid mellom 00:30 og 04:30 alle dager. I helgene pågår arbeidet i lengre perioder, også på dagtid. Arbeidet vil vare fram til midten av mai.

– Vi tester nye signallys som står langs jernbanen, tekniske innretninger montert i og ved sporet og andre installasjoner i våre såkalte tekniske skap, forklarer byggeleder Aslak Træe i Bane NOR.

Testarbeidet inkluderer blant annet visuelle inspeksjoner og kontroll ved bruk av måleinstrumenter. Enkelte arbeidsmaskiner kan også bli brukt for transport av materiell.

Gjenskinn fra sporet

Selv om arbeidene ikke vil skape støy for jernbanens nærmeste naboer, kan gjenskinnet fra signallysene virke sjenerende for enkelte. De nye signallysene vender nemlig bort fra sporet så lenge de ikke er i bruk sammen med det nye signalanlegget.

– Vi har et godt forhold til jernbanens naboer i Rogaland og håper selvsagt på deres forståelse de få ukene vi skal teste det nye anlegget, sier byggelederen.

Fra medio mai vil det være behov for bruk av flere anleggsmaskiner og aktiviteten vil ta seg en del opp fram mot stengeperiodene i pinsen og til sommeren. Støyende arbeider vil bli varslet god tid i forveien, både i pressen og ved utsendelse av nabovarsler til jernbanens naboer.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen