Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

Tester nytt signalanlegg på Jærbanen

Sommer 2017 skal jernbanen mellom Klepp og Stavanger ta i bruk et nytt elektronisk signalanlegg. Nå er testing av den nye teknologien i full gang.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Testing av det nye Thales-anlegget startet i midten av mars. Arbeidet utføres under såkalte «hvite tider» uten togtrafikk, det vil si på nattestid mellom 00:30 og 04:30 alle dager. I helgene pågår arbeidet i lengre perioder, også på dagtid. Arbeidet vil vare fram til midten av mai.

– Vi tester nye signallys som står langs jernbanen, tekniske innretninger montert i og ved sporet og andre installasjoner i våre såkalte tekniske skap, forklarer byggeleder Aslak Træe i Bane NOR.

Testarbeidet inkluderer blant annet visuelle inspeksjoner og kontroll ved bruk av måleinstrumenter. Enkelte arbeidsmaskiner kan også bli brukt for transport av materiell.

Gjenskinn fra sporet

Selv om arbeidene ikke vil skape støy for jernbanens nærmeste naboer, kan gjenskinnet fra signallysene virke sjenerende for enkelte. De nye signallysene vender nemlig bort fra sporet så lenge de ikke er i bruk sammen med det nye signalanlegget.

– Vi har et godt forhold til jernbanens naboer i Rogaland og håper selvsagt på deres forståelse de få ukene vi skal teste det nye anlegget, sier byggelederen.

Fra medio mai vil det være behov for bruk av flere anleggsmaskiner og aktiviteten vil ta seg en del opp fram mot stengeperiodene i pinsen og til sommeren. Støyende arbeider vil bli varslet god tid i forveien, både i pressen og ved utsendelse av nabovarsler til jernbanens naboer.

Til toppen