TenneT overtar tilknytningspunkt for offshore vind, Dolwin1, fra ABB

TenneT overtar tilknytningspunkt for offshore vind, Dolwin1, fra ABB

DolWin1 gjør det mulig å integrere 800 megawatt ren elektrisk energi i det tyske kraftnettet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

DolWin1 gjør det mulig å integrere 800 megawatt ren elektrisk energi i det tyske kraftnettet.

ABB har fullført en vellykket igangkjøring og overført ansvaret for Dolwin1, et tilknytningspunkt for offshore vindkraft, til den tysk-nederlandske nettoperatøren TenneT.

Dolwin1 er en høyspennings likestrømslink (HVDC) som har en kapasitet på 800 megawatt. Den ligger 75 kilometer fra den tyske kysten hvor den vil knytte offshore vindparker til det tyske overføringsnettet og forsyne rundt én million husstander med ren kraft. Dolwin1 er en del av Tysklands ambisiøse innfasing av ren energi, som går under navnet “Energiewende,” eller det grønne skiftet, som det kalles i Norge. Tyskland har et mål om å integrere mer enn 6,5 gigawatt (GW) offshore vind innen 2020 og 15 GW innen 2030.
ABB har levert sin Voltage Source Converter-teknologi (VSC) til prosjektet og har hatt ansvaret for design, ingeniørarbeid og installasjon av både offshore og onshore omformerstasjoner, så vel som kabler i sjø og på land.

- Vi er stolte over at vi nå kan overlate offshore vind-tilknytningspunktet Dolwin1 til TenneT, som vil bidra til at Tyskland når sitt mål om økt integrering av fornybar kraft i energimiksen sin. Vi var pionérer innen HVDC-teknologi og er fortsatt i front av teknologiutviklingen på området. Vi er fornøyd med at teknologien kan brukes til å forsyne millioner av mennesker med pålitelig, energieffektiv og ren elektrisk kraft, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Systems globalt.

Vindparkene Borkum West II og Borkum Riffgrund I er knyttet til offshore omformerstasjonen Dolwin1 via undersjøiske kabler. Her blir vekselstrømmen fra vindmøllene konvertert til likestrøm før den blir overført med en spenning på +/- 320 kilovolt (kV) via 165 kilometer med ekstruderte likestrøms sjø- og landkabler til tilknytningspunktet på land, transformatorstasjonen Dörpen West i Heede i Nord-Tyskland.

HVDC er en foretrukken teknologi for energieffektiv overføring av store mengder kraft over lange avstander, gjennom luftlinjer eller sjø- eller landkabler. Teknologien er ideell for å knytte fjerntliggende energiproduksjon, som offshore wind, solparker i ørkener eller vannkraft i fjellområder, til kraftnettet. HVDC brukes også i stadig større grad for å knytte kraftnett sammen på tvers av landegrensene, for å øke påliteligheten i kraftforsyningen, noe som er et fokusområde i ABBs Next Level-strategi.

ABB har blitt tildelt rundt 100 HVDC-prosjekter siden pionértiden for over 60 år siden. Dette utgjør en installert kapasitet på over 120 000 MW, noe som er omtrent halvparten av verdens totale kapasitet. ABB lanserte den VSC-baserte HVDC Light-teknologien på 1990-tallet og med Dolwin1 har ABB levert 16 av 22 VSC-prosjekter som er i kommersiell drift globalt.

Den liknende Dolwin2 (DolwinBeta)-plattformen blir i disse dager klargjort hos Aibel i Haugesund og skal snart taues til tysk sokkel.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen