Teleplanbyen på Lysaker kan bli en energi- og klimavennlig bydel

Teleplanbyen på Lysaker kan bli en energi- og klimavennlig bydel

Gjennom å støtte konseptutredninger ønsker Enova å bidra til at innovative energi- og klimaløsninger blir tatt i bruk når nye områder skal utvikles.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I serien 6 kjappe om grønn områdeutvikling snakker Enova med noen av de som har fått støtte til slike prosjekter. Hva er det de ønsker å oppnå og hvorfor? Jørn Longem er eier av og adm. direktør i Teleplan Eiendom som ønsker å utvikle Teleplanbyen på Lysaker til å bli en energi- og klimavennlig bydel.

Hva er det dere ønsker å få til på Lysaker?

- Å utvikle en fremtidsrettet og klimavennlig bydel. En bydel med sterkt redusert bilbruk, og høyest mulig andel fornybar energiforsyning. Kan vi lagre energien fra solceller på fine sommerdager som hydrogenkraft til bruk senere? Kan vi skape en effektiv energiutjevning for hele bydelen? Vi håper at det vi lærer fra Teleplanbyen vil få et større nedslagsfelt enn kun vårt eget utviklingskonsept.

Hvordan skal dere oppnå disse ambisjonene?

- Vi må se all infrastrukturen i sammenheng. Gjenbruk, ombruk og deling av energi mellom bygg. Vi har allerede kompetanse på området, for Teleplan Eiendoms søsterselskap leverer Smart City-tjenester og -produkter. Ambisjonen er å utvikle en bydel hvor innbyggerne ikke behøver å bruke bil for hverdagslige aktiviteter. Forutsetningene er gode i området fordi butikk, natur, jobb, kollektivknutepunkt er i gangavstand.

Hvilke utfordringer er det dere håper å overvinne i dette prosjektet?

- Lagring av energi og effektutjevning spesielt. Her kan det være teknologiske utfordringer som hindrer oss. Kanskje vi mangler teknologien til å gjøre dette til et fornuftig og lønnsomt prosjekt på kort sikt. Vi får uansett en stor mulighet til å heve kompetansenivået i egen organisasjon, og forhåpentligvis få kunnskap som flere kan benytte seg av senere.

Hva er det utredningsstøtte gjør mulig, som ellers ikke ville vært mulig?

- Med utredningsstøtte går vi fra å ha gode tanker til å kunne gjennomføre. I dag vet vi ikke hvor fornuftig eller lønnsomt dette er for et større område. Utredningen gir oss et mye bedre beslutningsgrunnlag.

Hvordan går dere frem med en slik utredning?

- Først og fremst trenger vi en god kompetansebase. Det betyr å heve kompetansenivået i egen organisasjon, og å samarbeide med andre. Vi bruker Asplan Viak som støttespiller. I tillegg har Bærum kommune egne ressurser til slik byutvikling som vi samarbeider med. Først da kan vi gjøre kostnadsberegninger for ulike konsepter som kan brukes i beslutninger.

Får Enova det som de vil, lever vi i lavutslippssamfunnet i 2050. Hvordan passer deres planer inn i dette fremtidsbildet?

- Veldig godt, mener vi. Vi har en beliggenhet der det er mulig å bo med kort vei til jobb, butikk, kystlinje og sjø, parker, og grøntområder. Man trenger ikke bil for å leve, bo og handle i nærområdet. Det er også god tilgang til kollektivtransport som blir enda bedre i nær fremtid. I tillegg legges det til rette for kortreist energi som brukes på en mest mulig fornuftig måte. Slik legges det til rette for at folk kan bo og leve klimavennlig.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen