Tar sosial dumping på alvor

Tar sosial dumping på alvor

HMS-rådgiver Stig Harry Andersson i Statens vegvesen ber en utenlandsk anleggsarbeider om å få se hans grønne ID-kort.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De er på befaring på vegprosjektet ny fv. 72 på Darbu i Øvre Eiker i Buskerud. Prosjektet er del av E134 Damåsen-Saggrenda utbyggingen fra Øvre Eiker til Kongsberg.

Tar ofte ekstrasjekk

Ved første øyekast ser ID-kortet Stig Harry undersøker ut til å være i orden, men for sikkerhets skyld tar han et bilde av kortet for nærmere sjekk når han er tilbake på kontoret sitt på Skrubbmoen sør for Kongsberg.

Er han i tvil om noe av innholdet i en anleggsarbeiders ID-kort kan han kontrollsjekke dette opp mot Arbeidstilsynet og eventuelt mot skattemyndighetene.

Ingen tilfeller så langt

– Denne gangen var alt på stell, forteller han.

Etter 11 måneders anleggsvirksomhet på det store vegprosjektet i Buskerud, kan HMS-rådgiveren i Statens vegvesen rapportere om null(0) alvorlige tilfeller av sosial dumping på Damåsen-Saggrenda prosjektet.

I så måte kan de fire hovedentreprenørene som foreløpig er i sving vise til gode HMS-resultater så langt. Ingen skader med fravær ennå. Ingen tilfeller av sosial dumping.

Må ikke hvile

– Målet er at det skal være sånn også under de tre og et halvt år med anleggsdrift som står igjen, sier Andersson. Men har skynder seg å understreke, at det ikke er snakk om å hvile på laurbærene.

Anleggsbransjen er en dynamisk organisasjon. På anlegget her i Kongsberg jobber hundrevis av folk fra mange land med ulike ansettelsesforhold hos en skog av underentreprenører. Det er viktig at disse har gode og like arbeids- og ansettelsesforhold. Det gjelder både lønn, arbeidstid, skiftordninger og boforhold blant annet.

Stikkprøver fortløpende

– Vi må holde utkikk hele tiden og ta stikkprøvekontroller fortløpende. Her skifter antallet arbeidere og firmaer hele tiden. Organisasjoner vokser og minsker som et trekkspill, hele tiden i endring.

– Men du melder altså om gode resultater så langt både på generelle HMS-parametere og sosial dumping. Hva er forklaringen?

– De fleste større, kjente entreprenørene er seriøse og veletablerte, kjenner regelverket og følger det stor sett hele veien. Men i skogen av underentreprenører er forholdene mer uoversiktlige og diffuse. Det er ofte her vi må trå til, sier Andersson.

Markerer tydelighet

HMS-rådgiveren på E134 Damåsen-Saggrenda tror at det også er en annen, viktig grunn til at dette prosjektet klarer å holde problemene med sosial dumping i sjakk:

– Som ansvarlig og seriøs byggherre går vi hardt og tydelig ut med dette i starten. Vi sier ikke bare at vi tar disse tingene på største alvor. Vi viser det også gjennom handling. Og da lønner det seg å være tydelige og klare fra starten og sette standarden slik den skal og bør være. Da kan vi holde dette ondet unna, sier Stig Harry Andersson i Statens vegvesen.

Til toppen