Tar sosial dumping på alvor

Tar sosial dumping på alvor

HMS-rådgiver Stig Harry Andersson i Statens vegvesen ber en utenlandsk anleggsarbeider om å få se hans grønne ID-kort.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De er på befaring på vegprosjektet ny fv. 72 på Darbu i Øvre Eiker i Buskerud. Prosjektet er del av E134 Damåsen-Saggrenda utbyggingen fra Øvre Eiker til Kongsberg.

Tar ofte ekstrasjekk

Ved første øyekast ser ID-kortet Stig Harry undersøker ut til å være i orden, men for sikkerhets skyld tar han et bilde av kortet for nærmere sjekk når han er tilbake på kontoret sitt på Skrubbmoen sør for Kongsberg.

Er han i tvil om noe av innholdet i en anleggsarbeiders ID-kort kan han kontrollsjekke dette opp mot Arbeidstilsynet og eventuelt mot skattemyndighetene.

Ingen tilfeller så langt

– Denne gangen var alt på stell, forteller han.

Etter 11 måneders anleggsvirksomhet på det store vegprosjektet i Buskerud, kan HMS-rådgiveren i Statens vegvesen rapportere om null(0) alvorlige tilfeller av sosial dumping på Damåsen-Saggrenda prosjektet.

I så måte kan de fire hovedentreprenørene som foreløpig er i sving vise til gode HMS-resultater så langt. Ingen skader med fravær ennå. Ingen tilfeller av sosial dumping.

Må ikke hvile

– Målet er at det skal være sånn også under de tre og et halvt år med anleggsdrift som står igjen, sier Andersson. Men har skynder seg å understreke, at det ikke er snakk om å hvile på laurbærene.

Anleggsbransjen er en dynamisk organisasjon. På anlegget her i Kongsberg jobber hundrevis av folk fra mange land med ulike ansettelsesforhold hos en skog av underentreprenører. Det er viktig at disse har gode og like arbeids- og ansettelsesforhold. Det gjelder både lønn, arbeidstid, skiftordninger og boforhold blant annet.

Stikkprøver fortløpende

– Vi må holde utkikk hele tiden og ta stikkprøvekontroller fortløpende. Her skifter antallet arbeidere og firmaer hele tiden. Organisasjoner vokser og minsker som et trekkspill, hele tiden i endring.

– Men du melder altså om gode resultater så langt både på generelle HMS-parametere og sosial dumping. Hva er forklaringen?

– De fleste større, kjente entreprenørene er seriøse og veletablerte, kjenner regelverket og følger det stor sett hele veien. Men i skogen av underentreprenører er forholdene mer uoversiktlige og diffuse. Det er ofte her vi må trå til, sier Andersson.

Markerer tydelighet

HMS-rådgiveren på E134 Damåsen-Saggrenda tror at det også er en annen, viktig grunn til at dette prosjektet klarer å holde problemene med sosial dumping i sjakk:

– Som ansvarlig og seriøs byggherre går vi hardt og tydelig ut med dette i starten. Vi sier ikke bare at vi tar disse tingene på største alvor. Vi viser det også gjennom handling. Og da lønner det seg å være tydelige og klare fra starten og sette standarden slik den skal og bør være. Da kan vi holde dette ondet unna, sier Stig Harry Andersson i Statens vegvesen.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen