T-banen med stø kurs mot 100 millioner reisende

T-banen med stø kurs mot 100 millioner reisende

Sporveien og Ruter legger frem formidable reisetall for 2015, der økningen fortsetter på alle nivåer i kollektivtrafikken. T-banen kunne notere seg for 94,4 millioner reisende i 2015 og en vekst på 7,8 %,, mens trikken opplevde en trafikkvekst på 6,9 % og hadde 54,5 millioner reisende i 2015.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Førtien tusen nye passasjerer – hver dag

Kollektivtrafikken sett under ett håndterte en trafikkvekst på 41 tusen nye reisende – hver dag. Trikken er på full fart mot det som ekspertisen betrakter som et tak i kapasiteten på 55 millioner påstigninger årlig.

Det vil, i det perspektivet bli interessant å se effekten av den planlagte produksjonsøkningen med en økt frekvens på kveld, i helger og om natten.

Tar trafikk fra bilen

Kollektivselskapene fortsetter å ta trafikk fra privatbilen, noe som er helt i tråd med kommunale og statlige myndigheters målsetting om at den forventede trafikkøkningen de neste årene i størst mulig grad skal tas kollektivt.
Bedre fremkommelighet på overflaten, bygging av ny T-banetunell og trikk på Ring 2 er viktige grep i denne strategien, sier byråd for Miljø- og Samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Langsiktig og målrettet arbeid

Konserndirektør Cato Hellesjø beskriver den formidable trafikkveksten som et resultat av langsiktig og målrettet arbeid, og han sier om den varslede satsingen på nye og store T-bane og kollektivtrafikkprosjekter i årene fremover at dette gir det beste grunnlaget for fortsatt og ytterligere vekst.

Det er også verdt å merke seg at tall innhentet internasjonalt forteller oss at Oslo har Skandinavias mest fornøyde kollektivpassasjerer der 72% gir uttrykk for at de¨er fornøyde med tilbudet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen