Sykkelstamvei Schancheholen - Sørmarka vedtatt

Sykkelstamvei Schancheholen - Sørmarka vedtatt

Politikarane i Stavanger vedtok 9. mai reguleringsplanen for sykkelstamvegen mellom Schancheholen og Sørmarka.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På strekninga gjennom Sørmarka kjem ein 350 meter lang tunnel berre for syklistar.

- Vi trur at tunnelen bidrar til å gjere sykling meir attraktivt for dei som skal til og frå Forus eller Sandnes, seier Matthew Millington i Statens vegvesen.

Strekninga mellom Schancheholen og Sørmarka er 2,6 kilometer lang, og kjem til å koste cirka 300 millionar kroner å bygge.

Omsyn til alle

Millington seier det har vore utfordrande å finne gode løysingar for syklistane og samtidig ta vare på bustadområda langs strekninga.

- Slik planen er nå trur eg vi har løyst det på best mogleg måte for alle partar, seier han.

Sykkelstamvegen blir bygt i etappar. Etter planen startar arbeidet med å bygge første del av strekninga Sørmarka-Smeaheia etter påske i 2017.

Totalt blir sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes 13 kilometer lang.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen