Sykkelstamvei Schancheholen - Sørmarka vedtatt

Sykkelstamvei Schancheholen - Sørmarka vedtatt

Politikarane i Stavanger vedtok 9. mai reguleringsplanen for sykkelstamvegen mellom Schancheholen og Sørmarka.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På strekninga gjennom Sørmarka kjem ein 350 meter lang tunnel berre for syklistar.

- Vi trur at tunnelen bidrar til å gjere sykling meir attraktivt for dei som skal til og frå Forus eller Sandnes, seier Matthew Millington i Statens vegvesen.

Strekninga mellom Schancheholen og Sørmarka er 2,6 kilometer lang, og kjem til å koste cirka 300 millionar kroner å bygge.

Omsyn til alle

Millington seier det har vore utfordrande å finne gode løysingar for syklistane og samtidig ta vare på bustadområda langs strekninga.

- Slik planen er nå trur eg vi har løyst det på best mogleg måte for alle partar, seier han.

Sykkelstamvegen blir bygt i etappar. Etter planen startar arbeidet med å bygge første del av strekninga Sørmarka-Smeaheia etter påske i 2017.

Totalt blir sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes 13 kilometer lang.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen